Parløb – privat og professionelt

April - Grethe Buss og Bo Antonsen


Grethe Buss og Bo Antonsen har i mange år været kommentatorer på Karnovs Lovsamling. Deres speciale er sociallovgivningen. Nu takker de af og giver faklen videre til nye kræfter. Karnov Group har derfor inviteret dem til en snak om deres liv – med og uden Karnov.


Grethe Buss og Bo Antonsen mødte hinanden på jurastudiet, og de har dannet par privat siden. Professionelt har de også langt hen ad vejen kørt parløb: De har begge været frivillige rådgivere i det, der nu hedder Københavns Retshjælp, begge bl.a. gjort karriere i Socialministeriet og begge i mange år været tilknyttet Karnovs Lovsamling, hvor de – sommer og vinter – har kommenteret sociallovgivningen.

 

Fra to til fem bind

Nøjagtigt hvor mange år, Grethe og Bo har arbejdet på Karnovs Lovsamling, fortaber sig lidt i lovsamlingens lange historie. ”Men vi var allerede med, da den gamle von Eyben var der, og Claus Gulmann var hovedredaktør på socialområdet,” understreger Grethe og tilføjer: ”Karnovs Lovsamling var på to bind, da vi startede!” Omfanget af lovsamlingen er en væsentlig markering af tiden, der er gået – og af de nye tider. I dag er den trykte udgave af Karnovs Lovsamling oppe på fem bind, bl.a. fordi notestoffet er blevet mere omfattende, og områder som sundhed og miljø sidenhen er kommet til.

Ved nærmere eftertanke nævner Grethe og Bo året 1982 som det sandsynlige starttidspunkt for deres karriere som kommentatorer på Karnovs Lovsamling. Grethe og Bo var også med, da bogen Karnovs historie blev udgivet i 1996 i forbindelse med 60-års-jubilæet for Karnovs Lovsamling. I denne bog fortæller Grethe og Bo om forfatterarbejdet og fremhæver fordelene ved at kommentere ny lovgivning: ”… [at] det faktisk er chancen for at følge med og få overblik, da man jo i hverdagen ikke beskæftiger sig lige meget med alle dele af loven. De fleste bliver i vore dage specialister på udvalgte dele, og kun få behersker hele lovområdet i rimeligt omfang.”

 

Socialministeriet og Ankestyrelsen

Grethe startede sin karriere i Socialministeriet i 1969. Et par år senere blev også Bo ansat i Socialministeriet.

”Det var nemt at finde arbejde dengang. Og valget faldt på Socialministeriet, fordi det var spændende at arbejde i et departement, tæt på ministre, tæt på Folketinget. Samtidig var Socialreformen i støbeskeen, og der skete i det hele taget meget på det sociale område,” nævner Grethe. Socialreformen blev udmøntet i en række love i 1970’erne, bl.a. den sociale styrelseslov, sygesikringsloven, sygedagpengeloven, ankestyrelsesloven og bistandsloven.

Senere – i 1980’erne – blev Grethe afdelingschef i Socialministeriet, og Bo var ministersekretær for seks socialministre og blev senere ankechef i Den Sociale Ankestyrelse. Her var de, til de gik på pension i henholdsvis 2004 og 2006.

 

Frivillige rådgivere hos Retshjælpen

Det sociale område har altid haft en helt central placering i Grethes og Bos liv, både i det professionelle liv i Socialministeriet, men også i fritiden. Hurtigt falder talen på deres mangeårige arbejde hos Retshjælpen som frivillige, ulønnede rådgivere – og for Bos vedkommende som kontorchef. Retshjælpen yder gratis retshjælp, både rådgivning og juridisk bistand, til ubemidlede. ”Da vi startede, hed Retshjælpen Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede og lå på Gammel Kongevej 10, der hvor Planetariet ligger i dag. Senere flyttede Retshjælpen til Tietgensgade tæt ved Tivoli, og senere igen til Stormgade, hvor den ligger i dag,” fortæller Bo. Grethe arbejdede der i 11 år, og Bo i næsten 40 år – ca. én aften om ugen.

På spørgsmålet om deres fritidsinteresser gennem tiden svarer Bo uden at tøve: ”Retshjælpen!” Grethe tilføjer: ”Opera, torsdagskoncerter, kunstforeninger og sommerhus!” I det hele taget nyder de deres nye liv offline, hvor mailen ikke nødvendigvis bliver tjekket hver dag.

Grethe Buss og Bo Antonsen takker nu af – og Karnov Group takker mange gange for deres værdifulde arbejde på Karnovs Lovsamling.