Et nyt kapitel

December - Christoffer Galbo


Christoffer Galbo har sammen med sin søster, Julie Galbo, kommenteret EU Karnovs nye kapitel 23 om bankunionen. Læs om advokaten, der søger at kombinere finans og jura, og som elsker en god diskussion.

 

Kapitel 23

At Christoffer Galbos er kommentator på det nye kapitel i EU Karnov, virker som en selvfølgelighed. Han har ud over sine juridiske kvalifikationer arbejdet med investment banking og har derfor gode forudsætninger for at forstå økonomiske og finansielle forhold. Han kan således bidrage med at forstå og forklare juridisk regulering af komplekse finansielle forhold, som kan være svær at forstå for de regulerede virksomheder. Hans ekspertise omfatter især regulering af pengeinstitutter og kapitalfonde. Blandt pengeinstitutterne søger han især at dække behovet for rådgivning af de mange lokale og regionale pengeinstitutter, herunder sparekasser. Han arbejder også med ”FinTech”, hvor virksomheder forsøger at udvikle nye teknologibaserede forretningsmodeller inden for den finansielle verden. Hans medforfatter, Julie Galbo, har som tidligere vicedirektør i Finanstilsynet medvirket ved udarbejdelsen og forhandlingen af mange af de centrale EU retsakter, og det var oplagt at samarbejde om kommentaren.

”Når det kommer til pengeinstitutter og finansielle virksomheder i det hele taget, findes der en meget detaljeret regulering af kapitalstrukturen. Dette hjælper jeg klienter med at fordøje og reagere korrekt på. Reguleringen af den finansielle sektor er taget gevaldigt til efter finanskrisen, og der foreligger et stort arbejde med at forstå og implementere nye regler. ” 

 

Nye regler

Blandt de centrale regler, der indgår i bankunionen, har især regler relateret til kapitalstruktur og behov indtil videre givet meget arbejde. Bankunionen indeholder endvidere væsentlige regler om fælles tilsyn og en fælles afviklingsmekanisme.

”I første omgang har hovedbeskæftigelsen været de nye regler relateret til kapitalkrav. En afledt følge heraf, og af den tiltagende regulering i det hele taget, er, at mange mindre solide pengeinstitutter, især blandt de mindre institutter, skal overveje, om de kan stå alene, eller om de skal søge sammenlægninger med andre institutter, så administrationsbyrden og opfyldelsen af de nu strengere kapitalkrav lettere kan løftes. ”

Reguleringen af solvens- og likviditetskrav kan være svær at forstå, selv for folk med dyb regnskabsmæssig forståelse. Spørgsmålene er i sig selv komplekse, og reguleringen er det også. Christoffer Galbo ønsker ikke at forholde sig til bankunionen som sådan, idet han i vidt omfang anser dette som et politisk spørgsmål. Han kan se både fordele og ulemper.

”Overordnet set kan det være hensigtsmæssigt, at man på europæisk plan forsøger at styrke den finansielle sikkerhed og at have et fælles beredskab i kriser. Vi har jo set, at det kan være vanskeligt for nogle lande at klare sig alene, også fordi pengeinstitutterne i mange lande er uforholdsmæssig store i forhold til landene. Det kan på den anden side være uoverskueligt at forholde sig til, hvad det egentlig indebærer af forpligtelser, ligesom nogle vil være imod centralisering. ”

 

Sparekassernes udvidede muligheder for omdannelse 

På sparekasseområdet er en interessant ændring født, nemlig dén at garanter i sparekasser ikke længere kan kræve at blive indfriet ved en omdannelse af sparekassen til aktieselskab, men kan tvinges til at blive aktionærer. Tidligere har garanter i sparekasserne kunnet vælge i mellem at blive aktionærer, forblive indestående som garanter eller kræve kontant indfrielse. Nu kan de tvinges til at blive aktionærer, og derved kan en sparekasse lettere omdanne sig til et aktieselskab, hvilket ifølge Christoffer Galbo udgør en interessant ændring på området. 

”Vi har efterfølgende set en stor sparekasse, Sparekassen Sjælland, der er ved at blive omdannet til et aktieselskab. Initiativet skyldes formentlig til dels, at sparekasserne ikke længere skal frygte, at de ved omdannelse skal udbetale en del af den ansvarlige kapital. Som aktieselskab kan de også få lettere ved at rejse penge fra investorer. ”

 

Unge Galbo

Christoffer Galbo vidste ikke, hvad jurastudiet skulle føre til. Han var glad for processpil, men interesserede sig også for økonomi. Advokatrollen tillader at kombinere interesserne. Dertil giver den en uafhængighed, som han værdsætter; man kan sige fra, og man kan sige til. Både i store og små sager kan man kæmpe for sagen og komme tæt på mennesker og virksomheder, der har brug for hjælp. Christoffer Galbo trives som selvstændig advokat, herunder med det tætte forhold til klienten, som denne rolle giver. 

”Jeg tror på, at kvaliteten i den juridiske rådgivning afhænger af det konkrete individ, der sidder i stolen over for klienten og derfor på, at man kan konkurrere fra et mindre set-up. I en mindre butik opnår man ofte både et tættere forhold til klienterne og en større arbejdsmæssig frihed, og det tiltaler mig. ” 

Pr. 1/12 er Christoffer Galbo selvstændig i sin egen nye virksomhed, Copenhagen Law.