Juridisk orakel med hang til tegneserier

Maj - Erik Werlauff


Et juridisk orakel. Sådan omtales maj måneds forfatter, Erik Werlauff. Hans juridiske specialer er talrige – og han har mange jern i ilden. Han er både juraprofessor, voldgiftsdommer, advokat, rådgiver og en meget produktiv bog- og artikelskribent. Som modpol til den travle karriere slapper han gerne af i Bassernes humoristiske univers.

I nærmeste fremtid er Erik Werlauff bogaktuel hos Karnov Group med følgende udgivelser:

  • Selskabsret, 9. udg.
  • Selskabsskatteret 2013/14, 15. udg.
  • Sambeskatning 2013/14 (medforfattere: Jan Guldmand Hansen og Nikolaj Vinther)

Et moderne orakel

Som ung jurastuderende drømte Erik Werlauff om at blive dommer, helst Højesteretsdommer.
Sidste år fyldte Erik Werlauff 60 år, og han kan se tilbage på en imponerende karriere. Han er uddannet dr.jur. og advokat og arbejder pt. som forsker og juraprofessor på Aalborg Universitet. Herudover er han voldgiftsdommer, har egne firmaer – Werlauff Consult A/S og Werlauff Advokatfirma – og han er forfatter til mere end 30 juridiske bøger. I 2012 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.

Højesteretsdommer er det ikke blevet til, men at kolleger anser Erik Werlauff for at være et juridisk orakel smager ret meget af fugl. Ligesom antikkens orakler bliver han spurgt om alt mellem himmel og jord: ”Både studerende, kolleger, advokater og andre tror tilsyneladende, at jeg ved alt om jura. Det prøver jeg så at leve op til med vekslende succes, men jeg har forbedret konceptet i forhold til de antikke orakler: De svarede ofte tåget og tvetydigt. Jeg prøver altid at svare enkelt og brugbart.”


Sammenhæng mellem specialerne

Erik Werlauffs specialer er mange. De primære fagområder er selskabsret, selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsret, civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Han brænder for at analysere juridiske problemer til bunds og påpeger, at der er stor sammenhæng mellem de retsområder, han har specialiseret sig i. Hans tre kommende udgivelser hos Karnov Group er gode eksempler på dette: ”De viser alle tre, at civilretten og skatteretten er meget nært forbundet. Selskabsretten kan ikke forstås uden skatteretten, og skatteretten bliver mangelfuld, hvis ikke den er koblet op på en forståelse af de bagved liggende materielle, civilretlige begreber”, understreger Erik Werlauff.


Judiske tendenser i tiden

Et orakel kan man spørge om mange ting, så Karnov Group spørger Erik Werlauff, om han ser særlige aktuelle tendenser inden for den juridiske verden, der fortjener at blive fremhævet. Svaret er:
”Den vigtigste tendens i dag er, at juraen ikke længere kommer til os på en enkel måde fra en enkelt kilde, Folketinget, men fra en række kilder. Lovene styres ofte af EU-ret, og selv når de ikke gør det, skal de i det mindste overholde EU-retten. Mange love og principper styres i dag af normer vedtaget uden for de nationale parlamenter, f.eks. internationale regnskabsskabsstandarder. Bag det hele ligger en række grundrettigheder, herunder Den Europæiske Menneskeretskonvention, som står klar til at gribe ind, hvis der gøres vold på vigtige principper: retfærdig rettergang, ytringsfrihed, ejendomsret, beskyttelse mod visse regler med tilbagevirkende kraft etc. Det er mere krævende, men også mere spændende end nogensinde.”


Basserne giver UfR baghjul

Erik Werlauffs fritid er sparsom. Hovedparten af døgnets timer er tilegnet det professionelle liv. Faktisk frasorterer han ”brutalt” [hans eget udtryk] ting, han ikke har lyst til, hvilket er stort set alt andet end jura.

Nogle få fritids- og underholdningsaktiviteter bliver der dog plads til: ”Jeg læser tegneserier, helst Basserne – og kommer Ugeskrift for Retsvæsen og Basserne samtidig i postkassen, har Basserne forrang.” Lidt at tænke over for Karnov Group!

TV og romaner bliver det også til: ”Lige nu er Cameron Diaz i “Bad teacher” det bedste, der er på TV, og jeg har set den adskillige gange. Af romaner er der intet som Daniel Silvas romaner om den israelske agent Gabriel Allon og hans effektive bekæmpelse af terrorister”, fortæller Erik Werlauff. Man kunne uddybe med: En tegneserie om dovne soldater, som helst sniger sig uden om pligter, en tv-serie om en lærer, der bander, drikker, ryger marihuana og ikke gider undervise, og romaner om en agent, der ikke nødvendigvis overholder konventioner og regler, når han går på jagt efter slyngler.

Med den brede pensel tegner der sig således også i Erik Werlauffs fritid en interesse for lov og orden – eller måske rettere modpolen: Lidt afslapning med anarki og uorden!