Gå hjem-møde: Vedligeholdelse i erhvervslejeforhold og boligforhold

Januar - Halfdan Krag Jespersen og Hans Henrik Edlund


Januar måneds forfattere, lejelovseksperterne Halfdan Krag Jespersen og Hans Henrik Edlund, stiller skarpt på vedligeholdelsespligt, mangler og fornyelse

 

Et af Karnov Groups nye initiativer i 2013 var en række gå hjem-møder og debatter med førende faglige eksperter inden for jura og revision. Med sådanne møder ønsker Karnov Group – i mødets levende form – både at bringe ny viden ind i huset og ny viden ud af huset.

Den 4. februar 2014, kl. 16, slår Karnov Group dørene op til et gå hjem-møde, hvor professor, dr.jur. Halfdan Krag Jespersen og professor, lic.jur. Hans Henrik Edlund stiller skarpt på lejeloven.

Halfdan Krag Jespersen og Hans Henrik Edlund er begge ildsjæle, som gennem deres omfattende karrierer har haft en særlig interesse for lejeretten. Begge er desuden redaktører af Karnovs Leje- og Boliglove og Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (T:BB) – og højt værdsatte kommentatorer på Karnovs Lovsamling gennem mange år.

 

Emnet for gå hjem-mødet er:

Vedligeholdelse i erhvervslejeforhold og boliglejeforhold (private og almene)

  • - Hvad indebærer det at have en vedligeholdelsespligt?
  • - Hvad er forholdet mellem vedligeholdelse, mangler og fornyelse?
  • - Hvem har pligten til at vedligeholde det lejede?

Emnet er interessant for advokater, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer og kommunalt ansatte, der arbejder med betjening af husleje- og beboerklagenævn.

 

Om Halfdan Krag Jespersen

Halfdan Krag Jespersen er fhv. advokat (H), professor og dr.jur. Han har i mere end 50 år været i juraens tjeneste og er stadig fuldt aktiv – bl.a. som juridisk konsulent i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Nielsen Nørager og med udstrakt kursusvirksomhed.

Efter en tid som advokatfuldmægtig og politifuldmægtig blev han ansat ved Aarhus Universitet, hvor han fra 1970-2002 var professor i kontraktsret, herunder lejeret. I alle årene har lejeretten været hans ”hjertensbarn”.

Han har skrevet et stort antal bøger og artikler om dette emne, og til Karnovs Lovsamling har han i mere end 30 år redigeret noterne til lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven – løbende ajourføring af i alt ca. 1.800 noter.

Halfdan Krag Jespersens faglige vision er en omfattende forenkling af hele lejeretten, så han bliver arbejdsløs på sine gamle dage!

 

Om Hans Henrik Edlund

Hans Henrik Edlund er professor, lic.jur. ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Efter opnåelse af den juridiske kandidatgrad var han bl.a. ansat i Folketingets administration og varetog senere hvervet som advokat. Siden 1995 har han været tilknyttet Handelshøjskolen i Aarhus/Aarhus Universitet, hvor hans undervisning og forskning har været koncentreret om den generelle obligationsret, herunder reglerne om køb og salg af fast ejendom samt ikke mindst lejeret.

Han har siden studietiden haft en særlig interesse for lejeretten og har arbejdet med alle former for lejeretlige problemstillinger i forskellige ansættelser – i sin undervisning, forskning, skribentvirksomhed og ved nævnsarbejde som formand for flere husleje- og beboerklagenævn. Hans overordnede ambition er at bidrage til, at lejere og udlejere undgår at havne i de lejeretlige faldgruber.

Hans Henrik Edlund er desuden medforfatter til ”Købsretten”, ”Boliglejeret” samt redaktør af ”Festskrift til Dansk Selskab for Boligret. Lejefastsættelse og lejeregulering”.