Februar måneds forfatter er Jan Schans Christensen, som blandt andet har skrevet Selskabsloven med kommentarer, der udkom i december 2012 på Karnov Group.

Februar - Jan Schans Christensen


Oprindeligt havde højesteretsdommer Jan Schans Christensen fuld gang i en succesfuld karriere som advokat, men valgte som 43-årig at skifte til Københavns Universitet, hvor han blev professor i selskabsret fra 2001 til 2012. Han tog beslutningen om det noget drastiske jobskifte, fordi det gav ham en langt større frihed til at vælge, hvilke juridiske emner han havde lyst til at gå i dybden med. Her var han bl.a. medlem af det udvalg, som afgav betænkning 1498/2008, der ligger til grund for selskabsloven. Jan Schans Christensen har også været medlem af High Level Group of Company Law Experts, som er nedsat af EU-Kommissionen. Efter 11 år på Københavns Universitet skiftede han arbejdsplads til Prins Jørgens Gård.

I sin sparsomme fritid prioriterer Jan Schans Christensen at bruge tid med familien, og som modvægt til det stillesiddende arbejde svømmer han næsten hver dag en kilometer for at holde sig i form.