Perfektion er målet

Maj - Jørgen Jochimsen


Denne måneds forfatter er Jørgen Jochimsen, som igennem en årrække har markeret sig som en stor kapacitet inden for strafferetten. Hårdt arbejde og et knivskarpt blik for detaljen har gjort ham til en af favoritterne blandt Karnov Groups læsere.

 

Forhenværende landsdommer Jørgen Jochimsens udgivelser har i adskillige år været fremtrædende og populære emner i Karnov Groups fagbogskatalog. Især praktikere, der har berøring med strafferetten, tiltrækkes af den ekspertise, der er indlejret i Jørgen Jochimsens forfatterskab. F.eks. har ”Grundlovsforhøret”, ”Bevisførelse i retssager” og ” Hovedforhandling i straffesager” været hyppigt anvendt under behandling af straffesager i retssalene.

Og der er god grund til, at der er tillid til hans værker. Den tillid har han tilegnet sig gennem struktureret og hårdt arbejde med stort blik for detaljen. Når Jørgen Jochimsen afleverer et manuskript hos os, skinner det hver gang igennem, at det er gennemarbejdet, fejlfrit, og at der ligger flid og solidt juridisk håndværk bag:

”Jeg bestræber mig på, at det, jeg skriver, er rigtigt,” fortæller han selv om sin tilgang til skrivegerningen.

Det er tydeligt, at det er den rene perfektion, der er målet, når han sætter sig foran tasterne for at formidle strafferettens komplicerede væsen. Selv ved han, at den totale perfektion er en utopi, når man har med et så komplekst stofområde som strafferetten at gøre. Men intentionen er der. Så snart den mindste fejl eller unøjagtighed falder ham i øjnene, må den rettes.

Det er egenskaber som denne, der gør, at hans forfatterskab påskønnes af mange af Karnov Groups læsere. Han er ganske enkelt garant for godt håndværk. Dette håndværk har han evnet at demonstrere i en række sammenhænge, f.eks. som redaktør på den litterære afdeling af Tidsskrift for Kriminalret gennem en årrække, hvor han med stort overblik har redigeret og udvalgt artikler for Karnov Groups læsere.

Også Karnovs Lovsamling har han haft med at gøre som medkommentator på retsplejeloven. Når han stiller store krav til sig selv i sit arbejde med juraen, bunder det i en generel forestilling om, at tingene skal gå rigtigt til.

Som han selv understreger det:

”Jeg har altid gået og går stadig meget op i, at det går retfærdigt til i processen.”

Det er det, der udgør den røde tråd gennem hans karriere, der i mere end 30 år har udspillet sig ved domstolene, hvor han har iagttaget sagsbehandlingen på nærmeste hold. I egenskab af landsdommer og retsformand i Vestre Landsret gennem tyve år har han draget rige erfaringer fra retssalene, hvor han har kunnet se problemstillinger og mønstre gentage sig i strafferetsprocessen.

Det er især ballasten derfra, han har taget med i sit forfatterskab, som tæller flere populære og velanmeldte bøger om strafferetten. Forfatterskabet helligede han sig for en halv snes år siden, da han desværre måtte skære ned på arbejdsbyrden i retssalene af helbredsmæssige grunde.

Den mindre arbejdsbyrde har til gengæld givet ham mere tid til familien, som tæller fire børn, fire svigerbørn og ni børnebørn, ligesom han har fået større lejlighed til at dyrke sine interesser for historie og klassisk musik.

Og hvis Jochimsen skulle savne retssalen, kan han glæde sig over, at han i kraft af sine udgivelser stadig er tilstedeværende i retssalene som rettesnor i forbindelse med sagsbehandlingen. Her er Jochimsens bøger nemlig med til at sikre, at processen vedbliver at gå , som den skal.