Derfor skal virksomhederne prioritere tolden

Oktober - Kasper Harvey Hansen og Jens Lindekilde Hansen


Hvad enten man skal holde styr på sine egne forretninger eller skal rådgive andre om det, er det vigtigt at kunne navigere hurtigt og effektivt i området told og moms. Kasper Harvey Hansen og Jens Lindekilde Hansen giver med deres håndbøger præcise og håndgribelige svar, som giver momspraktikeren overblikket til at træffe de rigtige beslutninger.

 

Hvordan er det nu lige med momsreglerne for sponsorater? Kan man fradrage momsen af advokatomkostninger? Og hvad med momsen af omkostninger til medarbejderes arbejdstøj? Det kan være svært at orientere sig i momsens verden – og ikke mindst at holde sig opdateret på nye regler og satser.

I Moms- og AfgiftsMemo, hvis seneste udgave netop er udkommet i september, tager forfatter Kasper Harvey Hansen imidlertid udfordringen op. Gennem denne håndbog har han i en årrække præsenteret læseren for en overskuelig og konkret gennemgang af alle de vigtige emner inden for moms og afgifter.

Kasper Harvey Hansen har med en baggrund i revisionsvirksomhederne Ernst & Young og Deloitte et solidt fagligt fundament, mens hans seneste stillinger som in-house momsspecialist har givet ny indsigt i samtlige faser af planlægningen og udførelsen af momsmæssige dispositioner.

Siden april måned i år har arbejdsgiveren heddet DONG Energy, og arbejdet dér har givet ham god erfaring i at formidle sin faglige viden i form af konkrete og operationelle råd. Det er nemlig helt centralt at kunne anskue tingene fra en praktisk synsvinkel for at kunne forholde sig til virksomhedens virkelighed:

”En stor del af det at agere som momsrådgiver i en virksomhed går ud på at forstå forretningen. Man kan ikke sidde i sit eget lille faglige elfenbenstårn,” siger Kasper Harvey Hansen.

 

Brug for et internationalt perspektiv

Efter i flere år flittigt at have opdateret Moms- og AfgiftsMemo kom Kasper Harvey Hansen frem til, at der var behov for en håndbog med et mere internationalt fokus, og derfor blev den årlige udgivelse, International Told- og MomsMemo, lanceret i 2012. Inspirationen til bogen kom ikke mindst fra hans eget arbejde med transaktioner på tværs af landegrænser:

”Når man kommer ud i en virksomhed og mere eller mindre får ansvaret for både told, moms og afgifter, får man øjnene op for, at der er en masse ting, man ikke er ekspert på. Men hvis man netop skal snakke med folk rundt omkring i virksomheden, er man nødt til at vide det hele. Det med hurtigt at kunne tilegne sig den basale viden fandtes ikke, men nu har vi det på dansk og med den praktiske vinkel,” siger Kasper Harvey Hansen.

Til at hjælpe sig med den nye bog hentede han en forhenværende kollega fra Deloitte ind, nemlig Jens Lindekilde Hansen. Karrieren har for Jens budt på ansættelser i både toldvæsenet, SKAT og ToldSkat samt i revisionsbranchen, og dette har sammen med den nuværende stilling som toldekspert i Novo Nordisk A/S givet en stor viden og et stærkt overblik over alle aspekter af tolden som fagområde.

 

Uklogt at forsømme tolden

Ifølge de to forfattere har tolden haft en tendens til at være et nedprioriteret område ude i virksomhederne, måske fordi andre skatter og afgifter fylder mere i regnskaberne, og det er de færreste virksomheder i Danmark, som har en fuldtids toldekspert ansat. Logistiske dispositioner har ligeledes en tendens til ikke at inddrage de moms- og toldmæssige konsekvenser.

International Told- og MomsMemo skal derfor udgøre en værktøjskasse for de praktikere, der støder på spørgsmål om emnet i deres arbejde, for med den rette viden kan man både forenkle de administrative processer og spare penge ude i virksomhederne.

Jens Lindekilde Hansen påpeger desuden, at det kan blive endnu vigtigere for virksomhederne at have styr på tolden for fremtiden:

”Når f.eks. Barack Obama udtaler, at nu vil man jagte de store internationale virksomheder på deres transfer pricing, så vil disse tiltag uvægerligt også have konsekvenser for den toldværdi, virksomhederne anvender ved eksport og import. Generelt ser man en øget fokus på, om virksomhederne overholder toldreglerne,” siger han.

Med den øgede opmærksomhed på told og moms fra skattemyndighederne flere steder i verden kan virksomhederne derfor gøre klogt i at prioritere området – og Kasper Harvey Hansen og Jens Lindekilde Hansen vil fortsætte med at belyse og forklare alle de vigtige emner gennem deres told- og momshåndbøger.