Selskabslovens særlige kendere

Januar - Lars Bunch og chefkonsulent Ida Rosenberg


Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave, er netop udkommet, og med den har advokater, revisorer, rådgivere m.fl. et forbedret opslagsværk til at forstå praksis i relation til det tunge lovstof, der i de seneste år har været igennem omfattende ændringer. Forfatterne til lovkommentaren kender praksis bedre end de fleste.

 

Selskabslovens ændringer

Der blev gennemført en række ændringer af selskabsloven i maj 2013. Disse ændringer var et resultat af den planlagte evaluering af selskabsloven fra 2009, og evalueringen har resulteret i en række ændringer og nye tiltag på området. Særligt iværksættere og mindre selskaber mærker ændringerne, f.eks. ved indførelse af iværksætterselskabet (IVS), og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr. Desuden er der er gennemført regler for internationale hjemstedsflytninger. Herudover har selskabsloven undergået et række forenklinger og præciseringer.

Der er således grundlag for en ajourført udgave, der forklarer selskabslovens aktuelle indhold i en praksisorienteret sammenhæng og nu giver mulighed for at supplere med praksis i anvendelse af selskabsloven. Denne viden kommer med ”Selskabsloven med kommentarer, 2. udgave.

 

Praktisk opslagsværk

Kontorchef Lars Bunch og chefkonsulent Ida Rosenberg, begge med virke i Erhvervsstyrelsen, står bag det omfattende værk, der gennem årene har været et førende værktøj til brug i arbejdet med at anvende - og formidle - selskabslovens regelsæt. Bogens stærke status skyldes helt enkelt, at forfatterne i kraft af deres daglige arbejde har dybdegående berøring med praksis og administration af loven. Den erfaring afspejles i deres lovkommentar, som er et opslagsværk for såvel det mindre advokatkontor som den førende ekspert, der ønsker at få indblik i selskabslovens regulering af kapitalselskaberne og den praktiske anvendelse:

”Det er vigtig at understrege, at der ikke er tale om en lærebog, men et praktisk redskab i arbejdet med selskabsretten. Bogen er målrettet praktikerne. Det er afgørende for os, at bogen fungerer på både tværs af fagniveauer, uden at det går ud over substansen på noget tidspunkt. Vi har heldigvis kun fået tilbagemeldinger om, at vi er lykkedes med den disciplin”

 

Sidder med praksis hver dag

Sådan siger Lars Bunch, der ligesom Ida Rosenberg har haft selskabsretten som arbejdsområde gennem en årrække. De er ikke blege for at kalde sig selv fagnørder. Heldige er Karnov Group, at de også har mod på at bruge denne interesse på at formidle selskabslovens komplekse stof til praktikere på alle niveauer, som dermed også får kendskab til Erhvervsstyrelsens administrative praksis i relation til selskabsloven. Om bogens styrke fortæller Ida Rosenberg:

”Vi sidder med praksis hver dag og har derfor et rigtig godt indblik i, hvilke konkrete problemstillinger og temaer der gør sig gældende for praktikerne.”.