Det sker så tit, at en god idé krydser min vej!

Juni - Lars Lindencrone Petersen


Nysgerrighed er et af Lars Lindencrone Petersens mest fremtrædende karaktertræk. Han tager altid gerne imod nye udfordringer. Og hans hjerne arbejder døgnet rundt med idéudvikling og nye projekter, der kombinerer hans passion for jura og formidling – og ikke mindst forener høj dogmatik med praktisk anvendelighed.

 

”Folketingsåret, der gik” – snart som film

For nogle måneder siden kontaktede Lars Lindencrone Petersen Karnov Group. Han havde fået en idé, som han gerne ville videreudvikle med Karnov Group. En film med arbejdstitlen Folketingsåret, der gik, som skal være et proaktivt redskab til både rådgivere og virksomheder. En film, der i kort og levende form skal formidle, belyse og perspektivere årets nye love, der har væsentlig betydning for virksomheder og erhvervslivet:

”En meget stor del af det at drive en virksomhed har jo intet at gøre med jura. Men alligevel har juridiske regler faktisk en mere direkte betydning for virksomheder, end mange formentlig forestiller sig. Formålet med filmen Folketingsåret, der gik, er på denne baggrund at give en kort orientering om nogle af de love, der er kommet ud fra Christiansborg i den forløbne folketingssamling. Filmen skal dels give en helt overordnet gennemgang af baggrunden for og formålet med reglerne, og dels skulle vi også gerne nå hen til, at det går op for publikum, hvad reglerne egentlig har af direkte betydning for deres virksomhed,” forklarer Lars Lindencrone Petersen og uddyber:

”Vi tror, at på trods af alle markedsføringstiltag, der betoner den proaktive rådgivning, så er virkeligheden i vidt omfang, at virksomhedernes rådgivere først træder til, når et problem er brudt ud i lys lue. Derfor er vores ambition på et helt generelt plan at skærpe opmærksomheden om de regler, der faktisk gælder for virksomhederne, således at de sammen med deres rådgivere kan indrette sig på en måde, så de tager højde for reglerne. Det vil reducere risikoen for at skulle finde advokatens privatnummer i en akut situation.”

Karnov Group har i samarbejde med Bech-Bruun videreudviklet Folketingsåret, der gik, og idéen er allerede nu ved at blive realiseret. Det er et event-, film- og formidlingsprojekt, som i høj grad understøtter Karnov Groups forandringsproces fra forlag til at være formidler af juridisk information på mange platforme.

 

Vejen til videnpartner

Lars Lindencrone Petersens karriere er en kreativ kombination af den regelrette vej – hvis man er uddannet jurist og har ambitioner om at blive dommer – og modet til at gribe udfordringer og gå nye veje, når muligheden opstår.

I 1977 blev Lars Lindencrone Petersen jurist og ansat i Justitsministeriet. Herefter arbejdede han sig op ad karrierestigen som dommerfuldmægtig, dommer ved Københavns Byret, dommer ved Sø- og Handelsretten og dommer ved Østre Landsret. Undervejs blev karrieren kombineret med en række interessante udfordringer, han ikke kunne sige nej til: Den første sekretariatschef, siden næstformand i Pengeinstitutankenævnet, formand for en række lovforberedende udvalg, formand for Undersøgelseskommissionen om skattefradragssagen, undervisning på Københavns Universitet mv.


Titlen som videnpartner fik han den 1. januar 2008. Da Bech-Bruun tilbød Lars Lindencrone Petersen at blive videnpartner, overvejede han kun ”et kvart minut”, før han sagde ja tak. Selv om det karrieremæssigt var et nyt spor, har ansvarsområdet paralleller til dommergerningen med dens krav om stort overblik og helhedssyn:

”Som videnpartner er jeg ansvarlig for Bech-Bruuns arbejde med indsamling, strukturering, bearbejdning og formidling af juridisk information – ny lovgivning, ny retspraksis, strømninger i tiden med deraf flydende forretningsmæssige muligheder osv. Derudover varetager jeg forskellige administrative funktioner – navnlig vores arbejde med compliance i bred forstand,” forklarer Lars Lindencrone Petersen.

Ansvarsområdet som videnpartner kan ses som en modvægt til specialiseringstendensen i advokatbranchen. Specialisering er nødvendig for at levere et produkt af tilstrækkelig kvalitet, men ikke desto mindre mener Lars Lindencrone Petersen, at noget af det vigtigste, der er sket i de senere år – og fortsat er under udvikling – er erkendelsen af, at rådgivere er nødt til at se verden fra deres klienters synsvinkel og ikke fra deres egen:

”Det sker jo ikke ret tit, at klienters problemer er så venlige at rette sig ind efter advokaternes specialeinddelinger. Det stiller stærkere krav til et helhedssyn og brede kompetencer, end vi har været vant til at tænke på.”

 

Drømmeudgivelsen er allerede udgivet

Med Karnov Group har Lars Lindencrone Petersen i mere end 15 år haft et samarbejde på flere fronter. På Karnovs Lovsamling kommenterer han konkursloven, renteloven, inkassoloven og loven om Lønmodtagernes Garantifond. Desuden er han forfatter til en lang række bøger og juridisk konsulent på et af Karnov Groups seneste tiltag, Karnov Law med udvalgte love oversat til engelsk. Hans drømmeudgivelse er for øvrigt for længst udgivet – både i bogform og online – nemlig Konkursloven med kommentarer:

”Når det er blevet én betroet at videreføre Konkursloven med kommentarer, er det ikke nemt at forestille sig en – anden – drømmeudgivelse. Men jeg har da den forfatterambition at forene et højt dogmatisk niveau med praktisk anvendelige fremstillinger – i hvilket omfang det lykkes, må andre jo udtale sig om.”

 

Bourgogne og børnebørn

Moderne stresskonsulenter kunne måske se Lars Lindencrone Petersen som et spændende projekt. Han har et stort ansvarsområde, er en arbejdshest, der jonglerer med mange projekter, han kan ikke sige nej til nye udfordringer, adskiller ikke arbejde og fritid og sender ofte mails midt om natten. Hans hjerne arbejder på højtryk med projekter og idéudvikling – selv under ferie. ”Det sker så tit, at en god idé krydser min vej”, som han udtrykker det. Til gengæld er samværet med børnebørnene et frirum i den travle hverdag, hvor arbejde og projekter kan glemmes for en stund:

”Jeg slapper faktisk ret godt af med at have noget fagligt at tage mig til ¬– en anden vending for at arbejde – men jeg synes da, at en skitur til Tyrol eller en vintur til Bourgogne eller Champagne går vældig fint i spænd med at pusle med nogle ideer til nye projekter. Det eneste, der gør, at jeg er helt afskåret fra at arbejde eller tænke på det, er faktisk, når vi er sammen med vores børnebørn – som man jo nøgternt må betragte som belønningen for, at man – fristelsen til trods – afstod fra at kvæle sine børn, da de var teenagere,” er den afsluttende – lune – bemærkning fra Lars Lindencrone Petersen.