Med Karnovhatten på

Oktober - Lasse Højlund Christensen


Professor, ph.d Lasse Højlund Christensen havde kurs mod gerningen som gymnasielærer, men endte med at blive specialist i retssikkerhed. Læs portrættet af ham her, og se også, hvordan hans store arbejde med retsplejeloven nu bliver støttet af Karnov Groups nye digitale forfatterværktøj, Bridge.

 

Fra nordisk sprog til paragrafferne

Lasse Højlund Christensen har siden april 2015 været medlem af Retsplejerådet, hvor han bidrager med sit syn på retssikkerhed og sin forkærlighed for den teoretiske side af de aktuelle forhold. Hans daglige virke som professor på den juridiske arena lå dog ikke i kortene fra starten, for i gymnasiet, og efterfølgende i 2 år på universitetet, var det nordisk sprog og litteratur, der optog Lasse Højlund Christensen mest. 

”Jeg vidste jo godt, at jeg nok ville ende som gymnasielærer, hvis jeg fortsatte med den interesse. Det er et udmærket job, men det var ikke lige mig. Jeg så mig derefter om i mine præferencer, og så blev det jura, det tog ikke så lang tid at blive jurist dengang. Jeg blev også glad for jura med det samme. ” 

Lasse Højlund Christensen fortsatte som advokatfuldmægtig og arbejdede derefter som advokat i 2 år. Han savnede dog teorien og havde mod på en udfordring. I sit virke som advokat havde han tabt en sag om et konkursforhold og dét statuerede udfordring nok; Lasse Højlund Christensen brugte efterfølgende to og et halvt år på at skrive en ph.d. omhandlende § 70 i Konkursloven. Og skulle dette hensygne som hverdag, havde han endda sikret sig yderligere udfordring i form af et 6 måneders arbejde som landsdommer, beliggende i en orlov fra ph.d.’ en. 

Herefter gik vejen til AU og den civile retspleje. Det var et medlem af komiteen, der udnævnte Lasse Højlund Christensen som professor, der foreslog ham at samarbejde med Karnov Group. 

”Han havde jo helt ret i, at det var noget for mig. Jeg skal jo alligevel sidde og holde mig opdateret, så hvorfor ikke tage Karnovhatten på bagefter, når man alligevel har fat i emnet. ” 

 

Karnov Bridge

Siden 2005 har Lasse Højlund Christensen kommenteret store dele af Retsplejeloven for Karnov Group. Hans specialeområde er den civile retspleje, og da han blandt andet underviser i fagene civilproces, konkursret og procedurekonkurrence på Århus Universitet, holder han sig løbende opdateret på området og kan således genbruge sin viden. Mulighederne for at viderebringe specialistviden om nye domme, betænkninger og ændringer bliver nu forbedret i så væsentlig en grad, at det vil gavne både Karnov Groups specialister og brugere af Karnov Groups produkter. Med Karnov Bridge får specialisten nemlig direkte onlineadgang til sit emne og kan redigere løbende i tæt dialog med redaktør og andre specialister.

 

Viden i rette tid 

Karnov Bridge er et online redskab, der bringer redaktører og specialister sammen i det samme dokument. Det tilsigter at lette den eksterne kommunikation, der går forud for en endelig tekst. Den svenske afdeling af Karnov Group benytter allerede nu værktøjet, og i Danmark er Lasse en del af den eksterne ”superforfatter”-gruppe, der er med til at teste Bridge, sådan at en implementering af Karnovs Lovsamling i Bridge kan planlægges som det næste skridt i projektet. Et projekt, der glæder Lasse Højlund Christensen og på sigt vil den glæde også tilkomme andre forfattere, når Karnov Bridge fremstår færdigt.

”Karnov Bridge har særligt to fordele: Det er brugervenligt for alle involverede og det overskueliggør arbejdsgangen. Jeg kommenterer ca. 600 paragraffer i Retsplejeloven, så jeg får to gange om året nogle meget store filer og med ganske mange lovændringer og nye domme, som jeg arbejder med. ”

Lasse Højlund Christensen slipper endvidere for at finde tid og plads til en stor ajourføring i det almindelige arbejde, som han tidligere har været nødt til, og det gavner især brugerne, når nye domme og praksis umiddelbart efter deres opståen kan finde vej til dem.

”Jeg kan ajourføre i mindre bidder, når jeg alligevel arbejder med de pågældende lovændringer og domme. Det er en fordel for kunderne, der får et opdateret produkt, men det er også en fordel for os kommentatorer ved Karnovs Lovsamling, idet vi får spredt arbejdet med noterne over hele året og slipper for at samle til bunke. Har jeg læst nye domme til brug i min undervisning, kan dette altså overføres til Karnov Bridge med det samme. ” 

Karnov Bridge er under løbende udvikling og vil i første omgang indbefatte Karnovs Lovsamling i Karnov Group Danmark. Specialister og forfattere vil få nærmere information rettidigt.