Vi har fået en ny spilleplade

Marts - Malene Roose Bagh


Malene Roose Bagh er advokat med udbudsret og kontraktret som sit speciale. Ved Karnov Groups udbudsevents d. 4. og 11. marts 2016 holdt hun oplæg om EU-udbud af rammeaftaler, som hun er ekspert i. Hun oplever generelt, at praktikere på hendes felt er dybt interesserede og engagerede i udbudsområdet. Malene Roose Bagh har undervist i sin spidskompetence i flere år. Dette var også tilfældet til de to meritgivende kurser i henholdsvis København og Århus, hvor 5 oplægsholdere gav deres bud på fremtidens spørgsmål og fortolkninger af den nye danske udbudslov.

 

Retskilden er blevet dansk

En af de centrale og helt overordnede ændringer på området er, at udbudsdirektiverne før er blevet implementeret ved en bekendtgørelse, der har haft udbudsdirektiverne som bilag, og på den måde har implementeret disse direkte i dansk ret. Nu sker implementeringen via udbudsloven, hvor lovgiver derfor har haft mulighed for at udnytte det nye direktivs spillerum.

”Der er mange nuancer i forhold til anvendelsen af udbudsreglerne, som er kommet med i bemærkningerne til udbudsloven, som er særegne for Danmark. Det har betydet, at man har kunnet tilpasse sig de nationale forhold, og jeg synes, at udbudslovsudvalget på mange områder har udnyttet det frirum på en rigtig god og fornuftig måde. F.eks. er det nye inden for området rammeaftaler navnlig, at fleksibiliteten for ordregiver er forbedret væsentligt. Vi har fået et ekstra lag at arbejde med i forhold til de gamle direktiver. ”

 

Brikkerne er spredt

Der er forskellige holdninger til det faktum, at væsentlige ændringer nu findes i bemærkningerne til udbudsloven, og at en del af den udbudsretlige regulering fremgår af præamblen til udbudsdirektivet, og at visse ændringer derfor kan være svære at få øje på i selve lov- og direktivteksten. For at stykke det samlede billede af retsgrundlaget sammen, må man både kigge i direktiverne, loven, bemærkningerne og udbudsudvalgets rapport, men Malene Roose Bagh ser også nogle klare fordele i den, nu lidt mere krævende, arbejdsproces for danske jurister, der skal lægge udbudspuslespillet fra 1. januar 2016.

”Vi har en langt finere præcisering i forhold til den danske anvendelse, som vi ikke har haft før. Det er som med alt andet – learning by doing.”

 

Det handler om den gode kontrakt

”Mit område er også blevet mere spændende og fornyet, for nu skal jeg bruge de nye rammer på bedste vis, så jeg kan få opfyldt mine klienters behov og udnytte denne nye frihed, som loven giver. Udbud handler jo om processer og om vejen hen til den gode kontrakt. Udbudsreglerne kan nu udnyttes på en ny måde for at tilgodese klientens behov og udnytte klientens potentiale, og det gør ingenting, at vi nu som rådgivere og samarbejdspartnere bliver rusket lidt i de paradigmer, vi har arbejdet med hidtil. Det er forfriskende.”

For få år siden var indkøbsdisciplinen forbeholdt indkøbere. Men reglerne blev mere komplicerede og juridiske, og i dag er udbudsområdet blevet en juridisk disciplin, der byder på et stort antal kurser og konferencer, og hvor ekstern advokatbistand er normalt og gunstigt for juristerne hos ordregivende myndigheder.

”Udviklingen af det juridiske niveau har aktualiseret min og mine kollegers bistand til ordregiveres tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud. Det er stadig den vej pilen peger, og vi bliver flere udbudseksperter med tiden. Vi raffinerer vores anvendelse hver gang, vi laver et nyt udbud. Netop fordi vi i vores samarbejde med vores klienter opnår praktisk og alsidig viden og erfaring, som højner forståelsen af markedsmekanismer og markedsmuligheder, og fordi vi arbejder sammen med dygtige fagfolk og indkøbere. ”

Udbudsprocessen er blevet mere kompliceret, men for Malene Roose Bagh er det vigtigt, at den gode kontrakt og resultatet ikke forglemmer sig i processnak.

”Der skal være balance mellem køber og sælgers ønsker og potentiale. Det interessante er jo netop, at den gode udbudsproces foregår i et samspil mellem klienten, den faglige rådgiver og den juridiske rådgiver. Man skal forstå det marked, man køber ind på og de aktører, interessenter, prismekanismer og kvalitetskrav, der til skal tages højde for med henblik på at kunne nå frem til den gode, fremtidssikrede, endelige kontrakt. ”

 

Kvalitet og samfundstendenser

Malene Roose Baghs egen interesse for udbudsret bunder grundlæggende i hendes fokus på kvalitet og inspirerende samarbejdsrelationer med ordregivere og andre samarbejdspartnere. En faktor, der interesserer hende særligt, er de samfundsmekanismer og tendenser, som hun får et økonomisk og markedsorienteret indblik i. Vanerne for indkøb hos det offentlige, som bl.a. afhænger af politik, miljø og økonomi, afspejler de aktuelle samfundstrends og gør, at hun føler, at hun er, hvor det foregår.

”For øjeblikket er der f.eks. stor fokus på mulighederne for juridisk at forebygge konkurser hos private leverandører af ydelser inden for plejesektoren, hvilket man i kommunerne er meget opmærksom på, og hvor man udbudsretligt set også kan være med til at gøre en forskel ved tilrettelæggelse af sit udbudsdesign”.

Malene Roose Bagh er forfatter til kapitlet i EU-Karnov om ”Offentlige kontrakter”, og har herunder udarbejdet kommentarerne til udbudsdirektivet. Malene Roose Bagh har endvidere skrevet en introduktion om de nye udbudsdirektiver.