Dynamisk makkerpar

November - Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel


Siden 1999 har Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel udgivet Dansk selskabsret og Introduktion til dansk selskabsret hos Karnov Group. Begge bogserier er med tiden blevet en klassiker for jurastuderende og juridiske praktikere, men også for selskaberne selv og deres rådgivere. I september 2014 udkom bind 1 af Dansk selskabsret i en revideret 4. udgave, og i november udkommer bind 2.

 

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel mødte hinanden på Københavns Universitet, hvor de begge var i gang med at skrive ph.d. inden for erhvervs- og selskabsret. Næsten øjeblikkeligt opstod et fagligt makkerskab, som er holdt ved lige siden.

Ideen om at skrive en bog om dansk selskabsret meldte sig efter nogle års samarbejde og undervisning, da det blev tydeligt, at de studerende tilsyneladende altid stillede de samme spørgsmål. Siden er det blevet til to spor om dansk selskabsret: en lærebog beregnet til undervisningsbrug, Introduktion til dansk selskabsret 1 og 2, og Dansk Selskabsret 1, 2 og 3, der er målrettet juridiske praktikere og studerende på kandidatuddannelsen og har til formål at give et samlet overblik over de forskellige selskabsformer, den erhvervsdrivende kan vælge som juridisk ramme for sin virksomhed.

Selskabsretten er et betydningsfuldt juridisk område i rivende udvikling, og derfor udgives i efteråret 2014 en opdateret 4. udgave af Dansk selskabsret, bind 1 og 2, hvor lovgivning og praksis er ajourført. Samtidig er ændringer, der er gennemført i forbindelse med evalueringen af selskabsloven, indarbejdet, herunder muligheden for at stifte iværksætterselskaber med en selskabskapital på 1 DKK.

 

Naturlig symbiose

Jens Valdemar Krenchel og Søren Friis Hansen sætter begge stor pris på både at undervise og at skrive – og de har med tiden opdaget, at undervisningen og forfatterskabet indgår i en helt naturlig symbiose:

”Det blev hurtigt tydeligt, at det faktisk hænger sammen; når man underviser, er man nødt til hele tiden at sikre sig, at man har alt det nyeste med”, siger Søren Friis Hansen, og Jens Valdemar Krenchel istemmer: ”Studerende er nådesløse, når det kommer til faglighed, og de dygtigste sidder helt ude på kanten af stolen for at høre, om man nu også har det hele med. Det gør, at man som underviser altid må holde sig 100 % opdateret”, siger Jens Valdemar Krenchel.

På den måde danner forfattervirksomheden grundlag for undervisningen, samtidig med at man som underviser hele tiden har føling med, hvilke faglige problemstillinger der volder de studerende flest problemer. ”Vi vidste, at vi var på rette vej, da en af de studerende en dag kom og fortalte, at han efter at have læst bøgerne nu faktisk havde forstået, hvad det handlede om”, fortæller Søren Friis Hansen. En gang om året tager de to en uge ud af kalenderen for at samle tid og fokus til skrivningen – en fast tradition, der fører helt tilbage til dengang de som nybagte fædre blev sendt på en uges hotelophold af forlaget for at få skrevet en bog færdig.

Begge forfattere er enige om, at det virkelig sjove er at skrive om noget af det, der endnu ikke findes lige så meget litteratur om. Denne fremsynethed har blandt andet resulteret i, at danske jurastuderende over hele landet nu har mulighed for at lære om interessentselskaber – og på CBS har Søren Friis Hansen eksempelvis 100 studerende på sit hold.

 

Selskabsretten i et internationalt perspektiv 

Mens Søren Friis Hansen har valgt at blive i universitetsmiljøet og nu er ansat som professor ved CBS, arbejder Jens Valdemar Krenchel som europapolitisk direktør for Realkreditrådet, hvis kontor i Bruxelles han også leder. 

Det er balancen mellem akademiker- og praktikermiljøet – og mellem dansk og international ret – der giver samarbejdet og udgivelserne den helt særlige kant. Konstellationen betyder nemlig også, at bøgerne tilføjes en særlig dimension i form af ekstra bevågenhed i forhold til EU, der gør dem enestående i forhold til anden litteratur på området. ”Der er naturligvis en del forfattere, der behandler dansk selskabsret, men kun de færreste har tilstrækkeligt fokus på EU-dimensionen”, mener Jens Valdemar Krenchel, og begge forfattere understreger, at EU netop er det sted, hvor der sker den største udvikling aktuelt på området. 

”Erhvervsudviklingen på EU-niveau og eksempelvis den frie bevægelighed er toneangivende for den udvikling, der sker inden for selskabsretten lige nu. Der sker store ændringer, og Danmark må følge med.” siger Søren Friis Hansen. 

Det er overblikket og det brede fokus på aktuel dansk og international udvikling, der har gjort Dansk selskabsret til kernelitteratur på området – og der vil i de kommende år være et voksende behov for opdateret litteratur om selskabsretten siger forfatterne, der begge mener, at kravene til god selskabsledelse i fremtiden kun vil blive skærpet. Det betyder, at der vil blive krævet betydeligt mere af fremtidens virksomhedsledere og iværksættere – også i forhold til juridisk basisviden om både danske og internationale regler.

Denne viden leverer Jens Valdemar Krenchel og Søren Friis Hansen gerne, også fremover – de håber nemlig begge, at de også i fremtiden vil have mulighed for at fortsætte forfatterarbejdet med Dansk selskabsret. Foreløbig er der både et bind 4 og 5 på tegnebrættet.