Svend Danielsen: ”Familieretten er min frimærkesamling”

Juni - Svend Danielsen


Fhv. landsdommer, adjungeret professor, dr.jur. Svend Danielsen, fylder 80 år i denne måned. Karnov Group fejrer Danielsen, som bl.a. er ophavsmand til Tidsskrift for Familie- og Arveret, med et fødselsdagsportræt.

 

Planen var slet ikke jura

Svend Danielsen skulle faktisk slet ikke have været jurist. Som ganske ung var det hans overbevisning, at hans fremtid var som cand.mag. i historie og geografi. Men da han som 18-årig drog til USA's østkyst med kurs mod et Fulbright-stipendium, ændredes fremtidsplanerne.

Svend Danielsen supplerede efter et godt råd sine kurser med ”political science”, og med det fik han smag for en verden, der lå langt væk fra kontinentalsokler og kolonitid. Nu var det juraen, der havde fået hans bevågenhed, og på båden hjem fra Staterne besluttede han sig for, at jurastudiet i København var hans destination. Det valg har han aldrig fortrudt, ligesom vi er mange, der er glade for, at juraen fik ham.

Kursskiftet fra cand.mag. in spe til jurastuderende vidner om et solidt karaktertræk hos Svend Danielsen. Denne lethed ved at gå fra en gesjæft til en ganske anden har man kun, hvis man som han evner at fordybe sig bredspektret. Som han selv siger det:

”Jeg har altid interesseret mig for det, jeg har beskæftiget mig med, hvis jeg ikke har kunnet beskæftige mig med det, der interesserer mig.”

Denne for mange omvendte tilgang til tingene har uden tvivl været gavnlig undervejs i en lang karriere, der har budt på talrige sceneskift med bl.a. et væld af tjenesterejser rundt i Europa, ansættelser ved domstole og som leder af adskillige lovforberedende udvalg.

 

Familieretten som hobby

Til trods for et alsidigt virke som jurist med vekslende udfordringer har Svend Danielsen bestandigt haft ét fagligt holdepunkt. Selvom han i store dele af sin karriere ikke har haft det familieretlige som sit primære arbejdsområde, har det alligevel været hans hjertebarn, siden han i 1965 fik et lektorat i netop familieret ved Københavns Universitet.

Skønt han forlod stillingen tre år efter, satte familieretten rod i ham, og de næste mange år har han fulgt området tæt og med særlig lidenskab. På humoristisk vis tilkendegiver Svend Danielsen også, at familieretten er hans helt egen hobby og konstaterer:

”Det er jo min frimærkesamling.”

Hvad der er ganske særligt ved Danielsens ”frimærkesamling”, er dog, at den har større offentlig efterspørgsel end de gængse. Således står hans navn på titelbladet af adskillige familieretlige bøger og artikler. Især hans lovkommentarer har været efterspurgte, og omkring på danske juristkontorer står hans bøger med tyndslidte rygge, der vidner om værkernes store anvendelighed.

 

Manden bag Tidsskrift for Familie- og Arveret

Der hersker ingen tvivl om, at Svend Danielsen har slået sit navn fast som en af Danmarks ypperste kapaciteter inden for familieretten. Hans erfaring med og kendskab til området er simpelthen uden sidestykke.

Derfor var det også et stort held for Karnov Group, at han tilbage i 1997 sagde ja til at forme Tidsskrift for Familie- og Arveret (T:FA) som eneredaktør for tidsskriftet, dommene fra Vestre og Østre Landsret samt artiklerne. T:FA har siden markeret sig som et populært tidsskrift, som læsere i en årrække har anerkendt for den store faglighed, der ligger bag.

Svend Danielsen var frem til 2009 redaktør af dommene fra Østre Landsret og indtil sidste år artikelredaktør på T:FA. I dag er depechen videregivet til yngre kræfter, selvom det ikke er alderen, der holder ham tilbage.

”Jeg er fit for fight”, lyder det fra 80-års fødselaren, som stadig er fagligt aktiv og deltager i udvalgsarbejde, ligesom han stadig skriver bøger.

Karnov Group havde i 2009 den ære at udgive hans og Lennart Lynge Andersens ”Urimeligt stillede ægtefæller”.

Engagementet står stadig i lys lue hos Danielsen, der lader skinne igennem, at hans levned som jurist alle årene har været en glæde og bliver ved med at være det:

”Jeg har haft det sjovt”, bemærker han selv så uhøjtideligt om sin flotte karriere, at det er svært ikke at lade sig imponere.