Menneskerettighederne skal ned på jorden

September - Tom Latrup-Pedersen og Michael Hansen Jensen


Karnovs Lovsamling har i mange år været en institution i det danske juridiske landskab. Og hvad enten formen er de velkendte gule bøger eller den kolossale juridiske online-database, er nøgleordet det samme: Kvalitet. Netop den kvalitet er redaktører som Tom Latrup-Pedersen og Michael Hansen Jensen dagligt med til at sikre.

 

Første tirsdag i oktober begynder som altid et nyt folketingsår. I år markerer Karnov Group den 1. oktober Folketingets åbning ved at afholde et arrangement om juridisk håndværk inden for dansk lovgivning. Karnov Group er ikke blege for at hævde, at vi på netop dette felt har nogle mere end almindeligt velegnede eksperter i vores redaktører på Karnovs Lovsamling. 

To af disse, professor Michael Hansen Jensen og lektor Tom Latrup-Pedersen, indleder eftermiddagens debat om kvalitet i lovgivningsprocessen, hvor de bl.a. med udgangspunkt i deres mangeårige redaktørarbejde på den berømte lovsamling giver os et kig ind i deres juridiske snedkeri.

Om nogen har de nemlig overblikket over de ændringer og tiltag, der løbende vedtages i Folketinget. Ikke mindst redaktørernes arbejde med at holde lovsamlingen kvalitetssikret og ajourført med et omfattende noteværk gør, at de er helt tæt på lovenes DNA og deres indbyrdes relationer. 

Et sådant indblik er helt oplagt garant for, at der er konsistens i lovsamlingen, ligesom Michael Hansen Jensen og Tom Latrup-Pedersen som juridiske håndværkere kan melde, hvis der i det nyforfattede lovstof skulle være et forvirrende eller mangelfuldt element i det rent lovtekniske. For det kan ske, at der sniger sig en fejl ind, eftersom embedsværket jo også består af mennesker.

 

Skærpede krav til embedsværket

Det ligner en tendens, at embedsmanden i dag varetager en mere dynamisk rolle med mange funktioner sammenlignet med billedet af den klassiske jurist, der sidder med næsen begravet i sit ressortområde. Michael Hansen Jensen hæfter sig i den sammenhæng ved, at kravene til embedsværkets omstillingsevne hele tiden skærpes, og at tempoet i embedsmandens arbejde derfor ikke er for nedadgående:

”Den dynamiske embedsmandstype, der også har forståelse for den politiske positionering, er måske lidt mere den, vi ser i dag”, bemærker han.

Det er ifølge ham ikke hans lod at vurdere, hvorvidt udviklingen er god eller skidt, men han tilføjer gerne, at han som fagnørd altid er villig til at slå et slag for, at der bliver lagt vægt på juridisk faglighed, og at det klassiske håndværk bliver bevaret. Og det er netop det håndværk, som han og Tom Latrup-Pedersen forsøger at præge Karnovs Lovsamling med.

 

Kilde til inspiration og diskussion

De to redaktører, der begge har deres daglige arbejde på Aarhus Universitet, holder hver især holder trit med deres fagområde. Selvom deres redaktørarbejde i høj grad er et enspænderjob, som sætter præg på weekends og ferie, har de ofte lejlighed til at sparre med hinanden om overordnede spørgsmål i Karnovs Lovsamling.

Tom Latrup-Pedersen, der har været redaktør siden 1987, fortæller, at arbejdet med lovsamlingen har givet meget inspiration til forskning og ikke mindst utallige eksempler til brug i undervisningen:

”Vi udveksler ofte synspunkter om juridiske problemer, og hvis man kunne gøre det op, er jeg sikker på, at vort arbejde med Karnov i en eller anden afskygning har været kilden til en stor del af disse diskussioner. Så man kan måske nok sige, at det er udtryk for et samarbejde, selvom vi sidder med to ret forskellige redaktionsområder,” siger han.

Af de to redaktører er Tom Latrup-Pedersen med sine 27 års erfaring den med det længste kendskab til lovsamlingen, og han kan tydelig se, hvordan digitalisering og internet har skubbet på i udviklingen og effektiviseret ethvert praktisk område for juristen. Han sammenligner med dengang, han begyndte som redaktør, hvor man én gang om året gav lovsamlingen en overhaling.

 

Juridisk research i forvandling

I dag er arbejdet en anderledes løbende proces, og Karnovs Lovsamling er gået fra at være de gule bøger, der stod bag juristens kontorstol, til først og fremmest at være en online database, hvor brugerne på et splitsekund kan sortere og hente juridisk information.

Det er en udvikling, der har gjort, at den juridiske informationssøgning er blevet langt mere facetteret i sine muligheder. Hvis Tom Latrup-Pedersen selv skal pege på en af ting, som dette teknologiske fremskridt har muliggjort, fremhæver han Time Travel-funktionen, der i hans optik er svær at undvære:

”Det er guld værd, at man så let kan få overblik over tidligere versioner af love og paragrafændringer og dermed via få klik opnå en forståelse, man ellers kunne bruge lang tid på at tilegne sig”, forklarer han.