Et skattet koryfæ

Maj - Tommy V. Christiansen


D. 28. april modtog advokat Tommy V. Christiansen Karnov Skattepris, og flere end 150 deltagere var mødt frem for at fejre overrækkelsen og deres fagkollegas fortjeneste. Karnov Group uddeler en gang årligt Karnovs Skattepris, men også en specialepris uddeles ved samme lejlighed til et spirende talent, der med sit speciale har opnået topkarakter og har demonstreret eksemplarisk forståelse for skatteretten. I år blev det til to specialeprismodtagere, idet vinderspecialet var skrevet af de to CBS-studerende Anne Varming og Steffen Bonde Jensen.

 

Prismodtageren

Tommy V. Christiansen er for dem med indblik i den revisoriske og skatteretlige verden et koryfæ på sit felt. Han er både uddannet cand. merc. Aud. (R) og advokat (H) og har i årevis fungeret som ekstern lektor på henholdsvis Aarhus Universitet, Aalborg universitetscenter og Handelshøjskolen i Aarhus. Efter Tommy V. Christiansen i 2015 udtrådte som partner i advokatfirmaet af samme navn, har han beskæftiget sig med blandt andet kurser i skatteret, gæsteforelæsninger og som redaktionsmedlem på fagmagasinet Revision og Regnskabsvæsen. I dag bidrager han med en lang række skatteretlige artikler på blandt andet Karnov Groups TfS og TFA og er generelt både nationalt og internationalt anerkendt som en af de førende skatteretseksperter. 

 

Sidste års vinder åbnede ballet

Forrige års skatteprismodtager, professor dr. jur. Erik Werlauff, åbnede Karnovs skattepris 2016 med en anekdote om Frk. Justitia, der med sværdet, vægten og bind for øjnene dømmer blindt og lige for alle. Deltagere fra sidste års Skattepris vil vide, at Erik Werlauffs fortælleevne er uovertruffen. Således også i år. Med en billedanalogi, der lod vedkommende ministre, embedsmænd og advokater stå skoleret foran Frk. Justitia, satte han fokus på balancen mellem EU-retten og danske skatteforhold og den betragtning, at det aldrig er den nuværende skatteministers lovgivning, der gav anledning til at bide negle foran den retfærdige frøken. I historien blev også udfordringen ved det kringlede retssprog i EU-regler berørt, idet en spade, der som bekendt bør benævnes som samme, fik navnet ”et manuelt betjent utensilie til omplacering af sedimenter og humusforbindelser. ” Humoren var ikke til at undgå, og det var Erik Werlauffs budskab om, at en mulig løsning på de skatteretlige udfordringer kan findes ud fra mantraet ”er der en hindring og er den i så fald saglig og nødvendig? ” heller ikke. ”Gråspurve skal ikke skydes med kanoner og ikke alle gråspurve skal skydes! ” 

 

Ministeren fra nord 

Skatteminister, Karsten Lauritzen, deltog også på dagen og berettede, til stor moro for de fremmødte, om dobbeltheden i at virke som den øverst ansvarlige for skat, når man som Karsten Lauritzen var født og opvokset i Nordjylland. Hertil havde hans jyske familie forsikret ham om, at det familiære dilemma næppe ville bestå længe, idet skatteministres levetid i reglen var kort. Men efter spøgen kom alvoren, for også skatteministeren så og værdsatte de fagkundskaber, der findes i hans resort og udtalte sin tak for, at de år efter år blev fremhævet og værdsat. Karsten Lauritzen udnyttede også videnspotentialet i festsalen på Nationalmuseet og opfordrede fageliten til at komme med råd og ideer, som han og hans departement både efterspurgte og ville lytte til. Dette skulle han få, idet Tommy V. Christiansen efter prisoverrækkelsen talte direkte til ministeren i sin takketale – hvorfor spilde tiden?

 

Prisoverrækkelsen 

Højesteretsdommer og formand for skattepriskomiteen, Lars Apostoli, begrundede Tommy V. Christiansens udnævnelse. Ifølge vedtægterne for Karnovs Skattepris skal prisen uddeles til ”en skattespecialist, der har ydet et væsentligt bidrag til fremme af dansk skatteret. ” Og Lars Apostoli gjorde det klart for enhver til stede, at Tommy V. Christiansen til fulde opfylder de kriterier. 

” Modtageren i 2016 har i flere årtier brændt for sit fag. Han kan tilmed være ligeglad med, om revisoren eller advokaten vinder diskussionen om hvem, der har bedst viden om skatteret, for han har begge uddannelser og så kan det jo være lige meget hvem, der har ret. ”

At prismodtageren er en alsidig fagperson, kom også flere gange til udtryk. Listen over aktiviteter, initiativer og lysten til at dele viden er nemlig alenlang. 

”Det er bemærkelsesværdigt, at modtageren af denne pris lige gerne har villet formidle skatteretlig viden til fagfæller og for almindelige mennesker uden særlige forudsætninger for viden om skatteret. Uanset om publikummet er eksperter eller lægfolk, så forklarer han tingene på en enkel og ligefrem måde. Hans energi, flid og engagement inden for skatteretten kommer både til udtryk i dén sammenhæng, men også ved at han har været en first mover. ”

Tommy V. Christiansen etablerede det måske første advokatfirma med skatteret som speciale i 1988, hvor også straffeskatteret, der hidtil havde været varetaget af almindelige strafferetsadvokater, nu blev et selvstændigt speciale for advokatkontoret. Lysten til at formidle er på ingen måde svækket med årene, idet Tommy V. Christiansen i dag holder foredrag og skriver artikler og til stadighed står for kommentaren på Karnovs udsendelse af National Skat.