Historien

En usædvanlig lang erfaring at trække på.

1867

Ugeskriftet ser dagens lys

Første nummer af Ugeskrift for Retsvæsen udkommer. Det bliver redigeret af overretssagfører P. Casse og auditør J.H. Mundt, der ønsker "at samle Alt, hvad den store Flerhed af Jurister behøve".

1924

Hvermands Lovsamling

I Sønderjylland ser en vis Overretssagfører M. Karnov behovet for en lovsamling efter genforeningen har medført et helt nyt retssystem. Hvermands Lovsamling bliver det til.

1937

Kommenteret lovsamling

En kommenteret lovsamling bliver en realitet, efter Karnov henvender sig til professor Stephan Hurwirtz. Sidstnævnte trodser sine betænkeligheder og påtager sig den omfattende opgave.

1948

Karnovs Lovsamling

4. udgave får navnet Karnovs Lovsamling. De 11 yngre kandidater, som Hurwitz begyndte med, er nu blevet til flere end 50.

1974

EF-Karnov

Danmarks tilslutning til EF baner vejen for en ny version af Lovsamlingen.

1993

"Edb-Karnov"

Den digitale tidsalder er så småt begyndt at røre på sig. En CD-rom udkommer nu 2 gange årligt.

2001

Karnov Online

Internettet buldrer frem, Karnov Online ser dagens lys. Herfra går det kun én vej med onlineudgaven.

2012

Karnov Group

GMT overtager Karnov Group fra Thomson Reuters, og grundlæggerens navn står igen forrest.

2015

Nye ejere

FAPI køber Karnov Group og fortsætter den digitale transformation af virksomheden.

2017

Ugeskriftet fylder 150

Samme år indleder Karnov Group første projekter med machine learning i udvalgte produkter.

2019

Børsnotering

Den 11. april 2019 gennemfører Karnov Group en succesfuld børsnotering på fondsbørsen i Stockholm.