Konkursloven med kommentarer


En grundig gennemgang af den materielle og processuelle konkursret.

Konkursloven Online giver dig en grundig gennemgang af den materielle og processuelle konkursret med omfattende henvisninger til retspraksis og litteratur.

Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard har skrevet kommentarerne, der systematisk behandler reglerne om rekonstruktionsbehandling, konkurs og gældssanering.

Modulet indeholder:

  • Konkursloven med kommentarer
  • Forarbejder, ændringslove samt udvalgs- og kommissionsbetænkninger til loven
  • Bekendtgørelser, cirkulærer mv. til loven
  • Domme fra bl.a. Fuldmægtigen og Ugeskrift for Retsvæsen, ca. 1.800
  • Artikler fra Ugeskrift for Retsvæsen m.fl.

 

Kommentarerne er en opdateret version af 12. bogudgave fra 2013, hvor alle nye domme, litteraturhenvisninger mv. er medtaget. Modulets indhold opdateres løbende, kommentarerne dog en gang årligt – om efteråret.

Konkursloven Online er relevant for alle, der er i berøring med insolvensretlige forhold, enten som praktiker – rekonstruktør, regnskabskyndig tillidsmand, kurator eller skifteretsmedhjælper – eller som rådgiver mv. i revisor- og advokatfirmaer, finansielle institutioner, interesseorganisationer og ved domstolene.

Med Konkursloven med kommentarer får du:


Funktionalitet

Modulet inkluderer alle de kendte funktionaliteter fra onlineplatformen som fx at tilføje en paragraf med kommentarer til en materialesamling eller se relaterede dokumenter på lov- og paragrafniveau.

Redning gennem rekonstruktion

Gennemgang af reglerne om rekonstruktion af levedygtige, men midlertidigt insolvente virksomheder er inkluderet i kommentarerne. Reglerne sigter mod at forbedre mulighederne for at videreføre midlertidigt insolvente, levedygtige virksomheder.

Løbende opdatering

Modulets indhold opdateres løbende, kommentarerne dog en gang årligt – om efteråret.

Prøv Konkursloven med kommentarer i følgende fagpakker:


KLASSISK


Det grundlæggende værktøj. Denne pakke er et godt basisredskab med kerneindholdet fra det tidligere UfR Online og Karnov Online Basis uden tillægsmoduler. Målrettet jurister, der kun ønsker det helt grundlæggende værktøj.


Prøv KLASSISK

PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL

OBS! Har du allerede abonnement på en Karnov pakke og ønsker dette produkt som tilkøb, så udfyld formularen her og bliv kontaktet.