Lovgivning


Hold dig ajour på gældende lov, når du har brug for det.

Med onlinemodulet Lovgivning får du adgang til den konsoliderede lovgivning (dvs. sikkerhed for, at lovteksten er opdateret i forhold til ikrafttrædelse), så du kan holde dig ajour på gældende lov, når du har brug for det.

Du får automatisk besked, når der er lovforslag og ændringer på vej, så du altid er på forkant med udviklingen. Grænsefladen er enkel og overskuelig, og søgefaciliteter samt registre er blandt de mest effektive på markedet, så du let og hurtigt kan finde det, du skal bruge.

Onlineværktøjet kan gøres til dit personlige redskab, hvor du kan opsætte overvågninger, sagsmapper og favoritter, hvis du vil have hurtigt adgang til bestemte love.

Med dette onlinemodul får du adgang til følgende typer lovgivning: Stats- og forvaltningsret, Udenrigsforhold, folkeret (ekskl. EU) og menneskerettigheder, Kommunale og regionale love, Undervisning, Kultur og forskning, Kirke, Sociallovgivning, Skatter, Afgifter og told, Beskæftigelse, Jordbrug og dyr, Planlægning og miljøsikring, Fiskeri, Veje, færdsel og transport, Bygge- og boliglove, Sundhedslove, Retspleje, Straffe- og politilove mv., Udlændinge, Formueret, Erhvervsret, Personoplysninger mv., Person-, familie- og arveret.

Med Lovgivning får du:


Konsolideret lovgivning

Konsoliderede love og sikkerhed for opdateret lovtekst ift. ikrafttrædelse.

Effektiv søgning

Den hurtigste og mest effektive lovsøgning på markedet.

Skræddersyet opsætning

Opsæt egne overvågninger, sagsmapper og favoritter.

Prøv Lovgivning i følgende fagpakker:


MINI


Dit lette indblik i loven. Med Karnov Mini er den dybe indsigt i loven skåret fra, så du har mulighed for alene at komme let og hurtigt rundt i den gældende lovgivning ved hjælp af Karnovs professionelle søgefunktioner.


Prøv MINI

KLASSISK


Det grundlæggende værktøj. Denne pakke er et godt basisredskab med kerneindholdet fra det tidligere UfR Online og Karnov Online Basis uden tillægsmoduler. Målrettet jurister, der kun ønsker det helt grundlæggende værktøj.


Prøv KLASSISK

PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL