Onlinebøger


Din online kilde til viden.

Udbyg din viden i vores store udvalg af onlinebøger, f.eks. lærebøger, håndbøger, manualer og opslagsværker mv.

De fleste af Karnovs bøger udkommer også i en online-version, du kan købe adgang til fra vores e-shop eller direkte fra Karnov online platformen. Dette giver dig mange fordele, som effektiviserer din research og gør dig i stand til at udføre dit arbejde grundigt og hurtigt.

Du kan vælge at få adgang til en hel bog eller dele af en bog, så du præcis får adgang til det, du har brug for. Adgangen købes som et løbende abonnement, og du vurderer selv, hvor længe du har behov for indholdet

Se en samlet oversigt over onlinebøger fra Karnov Group her

OBS!

Alle, der er logget på online-platformen, kan købe abonnement på en hel bog eller købe adgang til dele af en bog. Efter klik på knapperne 'Køb' og 'Bekræft køb' har du adgang til det valgte indhold, og købet tilføjes firmaets faktura. Enkelt og let. Det første år af onlineabonnementet er prisen den samme som for den trykte udgave. Herefter er prisen i løbende abonnement kun 25 % af første års pris. Hvis der er behov for, at flere medarbejdere har adgang til den samme bog, er der rabat på yderligere adgange. Onlinebøger er udelukkende forbeholdt virksomheder med gyldigt cvr-nr..

Med Onlinebøger får du:


Hurtig adgang

Du får med et enkelt klik adgang til den fuldstændige version af fx domme, love og forarbejder, der henvises til i bogen

Alt samlet ét sted

Du tilgår onlinebøgerne direkte fra Karnovs online-platformen, så du har alt samlet ét sted

Nye udgivelser

Vi udgiver løbende nye bøger, så du hurtigt er i gang med det nyeste materiale

Prøv Onlinebøger i følgende fagpakker:


KLASSISK


Det grundlæggende værktøj. Denne pakke er et godt basisredskab med kerneindholdet fra det tidligere UfR Online og Karnov Online Basis uden tillægsmoduler. Målrettet jurister, der kun ønsker det helt grundlæggende værktøj.


Prøv KLASSISK

PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL