Karnov Noter


Juristens uundværlige noter - indbegrebet af Karnovs Lovsamling.

Karnovs noter giver dig den førende ekspertindsigt i dansk lovgivning. Noterne leveres af specialister, der sidder helt tæt på det konkrete sagsområde. Det er din sikkerhed for, at du er operationel og kan håndtere spørgsmål under den specifikke lov.

Opbygning og indhold

Hver lov indledes med en såkaldt stjernenote, hvor lovens historik og relevante kilder er forklaret. De enkelte bestemmelser i loven er forsynet med noter efter behov. Nogle få bestemmelser er ikke kommenteret, en del har en enkelt note, og nogle bestemmelser har notehenvisninger ved næsten hvert ord. Noterne indeholder ekspertkommentarer til bestemmelsen som helhed - eller den del af bestemmelsen, som den henviser til. Kommentarerne består dels af egentlige fortolkninger eller fortolkningsbidrag, dels af henvisninger til domme og anden praksis, dels af henvisninger til andre regler og uddybende litteratur. Noteværket er meget omfattende og fylder mere end lovteksten på Karnov Online, der i øvrigt altid er opdateret i forhold til lovens ikrafttrædelse.

Med Karnov Noter får du:


Ekspertindsigt i dansk lovgivning

Noterne leveres af specialister, der sidder helt tæt på det konkrete sagsområde.

Struktureret opsætning

Hver lov indledes med en såkaldt stjernenote, hvor lovens historik og relevante kilder er forklaret. De enkelte bestemmelser i loven er forsynet med noter efter behov.

Omfattende noteværk

Noteværket er meget omfattende og fylder mere end lovteksten på Karnov Online, der i øvrigt altid er opdateret i forhold til lovens ikrafttrædelse.

Prøv Karnov Noter i følgende fagpakker:


KLASSISK


Det grundlæggende værktøj. Denne pakke er et godt basisredskab med kerneindholdet fra det tidligere UfR Online og Karnov Online Basis uden tillægsmoduler. Målrettet jurister, der kun ønsker det helt grundlæggende værktøj.


Prøv KLASSISK

PLUS


Til den dybe, professionelle research. Her får du foruden indholdet fra Klassisk mulighed for at søge frit i lovgivningens baggrund samt indsigt i EU-ret og overblik over historisk retspraksis. Adgang til alle tidligere tillægsmoduler i Karnov Online.


Prøv PLUS

TOTAL


Den bredest mulige informationsdækning. Gå skridtet videre med adgang til at søge uhindret på tværs af domssamlinger. Til dig, der dækker flere specialer eller dig, der har som ansvar at varetage den brede juridiske research.


Prøv TOTAL

OBS! Har du allerede abonnement på en Karnov pakke og ønsker dette produkt som tilkøb, så udfyld formularen her og bliv kontaktet.