Skat

Du får adgang til nyeste ekspertviden, praktiske værktøjer og relevant lovfortolkning, så du kan rådgive og løse opgaver korrekt og hurtigere inden for national og international skat.Basis


Basis indeholder:


 • Nyhedsmail/Ajourmail
 • Revisormanual
 • Eksempelmanual
 • SKAT's juridiske vejledning, styresignaler, pjecer
 • Love
 • Ændringslove
 • Bekendtgørelser, cirkulærer m.v.
 • Historik
 • Domme og afgørelser
 • Satser og beløbsgrænser
 • Blanketter (Der gives ikke prøveadgang til Blanketter)

Køb Basis

Plus


Alt i Basis og:


 • Forarbejder
 • Ugens kommentar
 • TfS
 • SpO
 • SR-Skat
 • Faglige artikler, national skat
 • Revision & Regnskabsvæsen
 • Karnov-noter
 • Danmarks love

Køb Plus

Total


Alt i Plus og:


 • Skat Udland
 • Faglige artikler, international skat
 • Dobbeltbeskatningsaftaler, inkl. noter
 • BKI'er med historik
 • OECD's modeloverenskomst

Køb Total

Vil du først mærke effekten af en adgang? 

Vi giver dig 10 dages gratis adgang til at anvende vores værktøjer for praktikere inden for Skat, Moms & afgifter samt Revision.

Prøven ophører automatisk.


Opret prøve