Bundskatten hæves og grøn check reduceres

Finansloven: PSO-afgiften afskaffes gradvist i perioden 2017-2022. Det finansieres ved at hæve bundskatten permanent, beskære den grønne check og sænke eller fjerne en række støtteordninger til erhvervslivet

Bundskatten, som alle lønmodtagere betaler, forhøjes med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point i 2022 og frem. Det skrå skatteloft for personlig indkomst forhøjes parallelt.

Desuden beskæres den grønne check, som gives til personer med lavere indkomster, hvilket skal give omkring 700 mio. kr. i 2025. Grøn check reduceres med 230 kr. i 2018 stigende til 380 kr. i 2025. I 2025 vil grøn check udgøre 495 kr. Supplerende grøn check nedsættes parallelt. Tillæg til grøn check for personer med lave indkomster fastholdes uændret.

Desuden skal erhvervslivet bidrage med godt en milliard kr. via beskæringer af forskellige støtteordninger.

Hovedelementer til at betale for afskaffelsen af PSO'afgiften er:

  • Puljen til erhvervslivet »VE til proces« på 2,1 mia. kr. afskaffes fra 2017.
  • Måltal for VE-besparelser på i alt 1,7 mia. kr. i perioden 2019-2025
  • Lempelser for erhvervslivet på 200 mio. kr. årligt fra 2017 bruges i stedet på at afskaffe PSO.
  • Den grønne check reduceres med 230 kr. i 2018 stigende til 380 kr. i 2025.
  • Bundskattesatsen forhøjes med 0,05 pct.-point i 2018 stigende til 0,09 pct.-point i 2022 og frem.

Emner: Bundskatten, Grøn check

Flemming L. Bach

Business Development Manager Flemming Bach, Karnov Group Denmark A/S.

http://www.karnovgroup.dk

Seneste oplæg