Erklæringsbekendtgørelsen - overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Af registreret revisor Bjarne Aalbæk fra www.fagligafdeling.dk. Faglig Afdeling A/S

 

Generelt ændres erklæringsbekendtgørelsen den 17.6.2016. Dog træder størstedelen i kraft med virkning for erklæringer på regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Dog må de ændrede regler gerne anvendes på erklæringer der afgives 15.12.2016 eller senere.

 

17.6.2016:

Andre erklæringer med sikkerhed, er ændret denne dato.

  • Forbehold skal ikke længere fremgå af afsnittet 'forbehold'. Der er ikke længere krav i erklæringsbekendtgørelsen til betegnelse af overskriften. Og det betyder at man kan bruge overskrifterne fra ISAE 3000, hvis denne standard benyttes (det gør den i de fleste tilfælde). Denne standard har ikke krav til overskrifternes betegnelse, men den nævner eksemplerne: ”Grundlag for forbehold” eller ”Grundlag for afkræftende konklusion” eller “Grundlag for manglende konklusion”, alt efter hvad der er relevant. Og konklusionen: “Konklusion med forbehold", “Afkræftende konklusion” eller ”Manglende konklusion”, alt afhængigt at hvad der er relevant.
  • Supplerende oplysninger skal ikke længere gives i et afsnit der hedder "Supplerende oplysninger". Disse hedder nu bare "Oplysninger", og der er ikke krav til overskriftens formulering. Idet afsnittet ved revision, udvidet gennemgang og review hedder "Fremhævelse af forhold i regnskabet", anbefaler vi også denne fremgangsmåde ved andre erklæringer med sikkerhed. Det bliver så "Fremhævelse af forhold i *" hvor * erstattes med betegnelsen på erklæringsemnet, fx. mellembalance.

Der skal efter ISAE 3000 også gives supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af erklæringsemnet (som før). Der er ikke krav i erklæringsbekendtgørelsen til denne overskrift, man det kan fx. sidestilles lidt med revision mv. ved at kalde det fx. "Fremhævelse af forhold vedrørende forståelsen af erklæringsopgaven med sikkerhed".

Det er specificeret i ISAE 3000 at de to ovenstående typer af "supplerende" oplysninger klart skal oplyse, at de ikke sigter på at svække revisors konklusion. Dvs. de kan fx. starte med "Uden at tage forbehold...".

Regnskaber 2016

Reglerne om erklæringer om ISA revision, udvidet gennemgang eller review er ændret med virkning for regnskaber der slutter 15.12.2106 eller senere, fx. 2016 regnskabet.

Må anvendes tidligere

De ændrede regler for ISA revision, udvidet gennemgang eller review, må gerne anvendes på erklæringer der afgives 15.12.2016 eller senere. Det kunne fx. være en erklæring på et regnskab per 30.9.2016.

Emner: Erklæringsbekendtgørelsen

Bjarne Aalbæk

Partner og stifter af Actis Revisorer A/S, direktør/CEO i Faglig Afdeling og Bestyrelsesmedlem i Fakta Kurser. Du kan få mere information, tilmelde dig nyhedsbreve m.v. på Faglig Afdelings hjemmeside, der er linket til herunder.

http://www.fagligafdeling.dk

Seneste oplæg