Nye spændende regler på vej vedrørende muligheden for generationsskifte af erhvervsvirksomheder

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven 2016 aftalte partierne bag finansloven en række tiltag, for at lette adgangen til at generationsskifte familieejede virksomheder. Nu – mere end et år efter – er et lovforslag om lempelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder sendt i høring.