Erklæringsbekendtgørelsen - overgangsbestemmelser 2016

Her kan du se ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelserne for erklæringsbekendtgørelsen.

Af registreret revisor Bjarne Aalbæk fra www.fagligafdeling.dk. Faglig Afdeling A/S

 

Generelt ændres erklæringsbekendtgørelsen den 17.6.2016. Dog træder størstedelen i kraft med virkning for erklæringer på regnskabsår der slutter 15.12.2016 eller senere. Dog må de ændrede regler gerne anvendes på erklæringer der afgives 15.12.2016 eller senere.