Revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 150.000 kr. og revisor frakendes sin godkendelse i 1 år

Manglende anvendelse af kvalitetssikringssystemet ved udførelse af erklæringsopgaver.