Revisionsvirksomhed pålægges en bøde på 150.000 kr. og revisor frakendes sin godkendelse i 1 år

Manglende anvendelse af kvalitetssikringssystemet ved udførelse af erklæringsopgaver.

Bøde på 50.000 kr. til revisor for manglende dokumentation ved revision og vurderingsberetning

Revisor får bøde i sag (42/2015) for ikke at have haft tilstrækkeligt og egnet bevis for måling af varebeholdninger i to selskaber og i konsekvens heraf for indskud af anparterne i samme selskaber til indre værdi i et nystiftet holdingselskab.