Hovedaktionærer er fortsat i SKATs søgelys

SKAT har netop offentliggjort indsatsplanen for 2017, hvori det nærmere er beskrevet, hvilke kontrolaktiviteter SKAT vil have særlig fokus på i det kommende år. Det fremgår bl.a., at der fortsat vil være fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler.

SKAT rejser løbende en lang række sager på aktionærbeskatning, hvor spørgsmålet nærmere er, hvorvidt hovedaktionæren har opnået økonomiske fordele via sit selskab, som ikke er blevet selvangivet. Det kan f.eks. være frie goder såsom bil, bolig og sommerhus samt tilfælde, hvor SKAT mener, at samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet er sket på vilkår, der begunstiger hovedaktionæren således, at der er grundlag for beskatning.