Udlejning af sommerhus - VSO

Spørgsmål

Jeg har en kunde, der driver virksomhed med køb og salg af sko og anvender hertil virksomhedsskatteordningen.

Samme kunde udlejer sit sommerhus og opgør pt. beskatningen efter ”bundfradragsmetoden” i ligningslovens § 15 O, stk. 1. Kunden ønsker nu at skifte til ”regnskabsmetoden” efter stk. 2. Er dette muligt, uden at sommerhuset bliver omfattet af virksomhedsskatteordningen?

Udlejningen af sommerhuset foregår via en formidlingsaftale med et udlejningsbureau, hvori det er aftalt, at kunden i en periode hvert år kan benytte sommerhuset i privatregi.

Genvundne afskrivninger ved ændret benyttelse af ejendom

Spørgsmål

Et tidligere kiosklokale, hvorpå der er foretaget afskrivninger, er nu omdannet til privat beboelse. Vil overgangen fra afskrivningsberettiget anvendelse til ikke-afskrivningsberettiget anvendelse medføre beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger (i lighed med AL § 4 for driftsmidler) på overgangstidspunktet, eller vil dette først ske i forbindelse med et senere salg af ejendommen, selvom benyttelsen på dette tidspunkt medfører, at ejendommen falder ind under EBL § 8?

Ulovlig aktionærlån

Spørgsmål

En person ejer 2/3 af et holdingselskab (H ApS). Samleveren ejer den sidste 1/3 af H ApS.

Holdingselskabet ejer 100 % af selskabskapitalen i et driftsselskab (Drift 1 ApS).

Herudover ejer de samboende personer i lige sameje et andet driftsselskab (Drift 2 ApS).

Er der tale om ulovligt aktionærlån, hvis Drift 1 ApS udlåner penge til Drift 2 ApS?

Beskatning ved salg af beboelsesejendom i USA

Spørgsmål

Jeg har en kunde, som er født i USA. Hun er for ca. to år siden flyttet til Danmark.

Hun ejer fortsat en ejendom i USA, som hun før tilflytningen til Danmark selv beboede. Ejendommen har ikke efterfølgende skiftet karakter og har således fortsat karakter af beboelsesejendom.>

Kan denne ejendom sælges uden beskatning i Danmark?

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg