Beskatning ved salg af beboelsesejendom i USA

Spørgsmål

Jeg har en kunde, som er født i USA. Hun er for ca. to år siden flyttet til Danmark.

Hun ejer fortsat en ejendom i USA, som hun før tilflytningen til Danmark selv beboede. Ejendommen har ikke efterfølgende skiftet karakter og har således fortsat karakter af beboelsesejendom.>

Kan denne ejendom sælges uden beskatning i Danmark?

 

Svar

Jeg forstår det således, at din kunde i forbindelse med sin flytning til Danmark er blevet fuldt skattepligtig her til landet, hvorefter spørgsmålet om beskatning af kapitalgevinster – også hidrørende fra andre lande end Danmark – bliver relevant at forholde sig til.

I relation til ejendommen vil det således være relevant at forholde sig til, om en eventuel gevinst er skattepligtigt efter ejendomsavancebeskatningsloven, idet jeg forudsætter at din kunde ikke er næringsdrivende ved salg af fast ejendom.

Da ejendommen efter det oplyste har tjent til bolig for din kunde i en del af den periode, hvor hun har været ejer af ejendommen, vil en gevinst realiseret ved afståelsen af ejendommen ikke være skattepligtig i Danmark efter parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, såfremt arealkravene i bestemmelsen er opfyldt.

 

Besvaret den 10. juni 2016

Morten Breum-Leer

Emner: Selvangivelse, Ejendomsavance

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg