Ulovlig aktionærlån

Spørgsmål

En person ejer 2/3 af et holdingselskab (H ApS). Samleveren ejer den sidste 1/3 af H ApS.

Holdingselskabet ejer 100 % af selskabskapitalen i et driftsselskab (Drift 1 ApS).

Herudover ejer de samboende personer i lige sameje et andet driftsselskab (Drift 2 ApS).

Er der tale om ulovligt aktionærlån, hvis Drift 1 ApS udlåner penge til Drift 2 ApS?

 

Svar

Nej.

Selskabslovens § 210 vedrørende ulovlige aktionærlån hindrer ikke lån til søsterselskaber, selvom selskaberne er kontrolleret af samme personkreds, medmindre der er tale om omgåelse. Dette fremgår blandt andet af lovforarbejderne fra 2010 til § 210 i selskabsloven, hvoraf følgende fremgår:

”Bestemmelsen omfatter ikke lån til andre kapitalselskaber, som er kontrolleret af den samme personkreds, medmindre der ved lånet tilsigtes en omgåelse af lånerestriktionerne f.eks. ved, at låneprovenuet skal anvendes til udbetaling til aktionærerne i låntagerselskabet.”

Lånet udløser heller ikke skat efter ligningslovens § 16 E vedrørende beskatning af kapital­ejerlån, da ligningslovens § 16 E alene omfatter lån til fysiske personer. Dette har Skatterådet taget stilling til i bindende svar offentliggjort som SKM2014.279.SR, hvor følgende fremgår af SKATs indstilling, som efterfølgende blev tiltrådt af Skatterådet:

”Lån fra A A/S til de udspaltede selskaber ejet af A's børn vil derfor ikke være omfattet af ligningslovens § 16 E, idet bestemmelsen kun omfatter lån, der ydes til fysiske personer.”

 

Besvaret den 10. juni 2016

Morten Breum-Leer

Emner: Aktionærlån

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg