Genvundne afskrivninger ved ændret benyttelse af ejendom

Spørgsmål

Et tidligere kiosklokale, hvorpå der er foretaget afskrivninger, er nu omdannet til privat beboelse. Vil overgangen fra afskrivningsberettiget anvendelse til ikke-afskrivningsberettiget anvendelse medføre beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger (i lighed med AL § 4 for driftsmidler) på overgangstidspunktet, eller vil dette først ske i forbindelse med et senere salg af ejendommen, selvom benyttelsen på dette tidspunkt medfører, at ejendommen falder ind under EBL § 8?

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg