Ulovlig aktionærlån

Spørgsmål

En person ejer 2/3 af et holdingselskab (H ApS). Samleveren ejer den sidste 1/3 af H ApS.

Holdingselskabet ejer 100 % af selskabskapitalen i et driftsselskab (Drift 1 ApS).

Herudover ejer de samboende personer i lige sameje et andet driftsselskab (Drift 2 ApS).

Er der tale om ulovligt aktionærlån, hvis Drift 1 ApS udlåner penge til Drift 2 ApS?

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg