Beskatning ved salg af beboelsesejendom i USA

Spørgsmål

Jeg har en kunde, som er født i USA. Hun er for ca. to år siden flyttet til Danmark.

Hun ejer fortsat en ejendom i USA, som hun før tilflytningen til Danmark selv beboede. Ejendommen har ikke efterfølgende skiftet karakter og har således fortsat karakter af beboelsesejendom.>

Kan denne ejendom sælges uden beskatning i Danmark?

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg