Udlejning af sommerhus - VSO

Spørgsmål

Jeg har en kunde, der driver virksomhed med køb og salg af sko og anvender hertil virksomhedsskatteordningen.

Samme kunde udlejer sit sommerhus og opgør pt. beskatningen efter ”bundfradragsmetoden” i ligningslovens § 15 O, stk. 1. Kunden ønsker nu at skifte til ”regnskabsmetoden” efter stk. 2. Er dette muligt, uden at sommerhuset bliver omfattet af virksomhedsskatteordningen?

Udlejningen af sommerhuset foregår via en formidlingsaftale med et udlejningsbureau, hvori det er aftalt, at kunden i en periode hvert år kan benytte sommerhuset i privatregi.

 

Svar

Såfremt en skattepligtig, der driver flere virksomheder, ønsker at anvende virksomhedsskatteordningen, skal dette ske for samtlige virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3.

Udlejning af sommerhuse udgør imidlertid alene en selvstændig erhvervsvirksomhed, såfremt sommerhuset anses for anvendt udelukkende til erhvervsmæssigt formål. Ifølge praksis kan et sommerhus som altovervejende hovedregel alene anses for anvendt til erhvervsmæssigt formål, såfremt ejeren ved kontrakt har afskåret sig fra enhver privat benyttelse af sommerhuset i hele indkomståret, jf. f.eks. TfS 2002, 406 og TfS 2005, 155.

I den foreliggende situation, hvor kunden selv har rådighed over sommerhuset en del af året, vil udlejningen af sommerhuset ikke være at anse som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i virksomhedsskattelovens forstand. Derfor vil sommerhuset ikke blive omfattet af kundens virksomhedsskatteordning, uanset om han måtte ønske det eller ej.

Vær i øvrigt opmærksom på sommerhuslovens regler vedrørende krav om tilladelse, såfremt der sker erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus.

 

Besvaret den 19. august 2016

Morten Breum-Leer

Emner: virksomhedsskatteordningen

Spørg eksperten!

Her kan du læse svar på både generelle og direkte spørgsmål, der bliver stillet om skat direkte til skatteeksperterne Torben Bagge og Morten Breum-Leer fra TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Torben Bagge arbejder primært med skatte-, moms- og afgiftsret samt offentlig ret. Torben blev ansat hos TVC Advokatfirma i 1992 og uddannet advokat i 1998.

Morten Breum-Leer

Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning indenfor skatteret, generationsskifte og M&A og leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder.

Seneste oplæg