Væsentlige ændringer i den ny erklæringsbekendtgørelse - hvad skal du vide?

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen fra Beierholm har skrevet en artikel til Revision & Regnskabsvæsen om den nye erklæringsbekendtgørelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dele af den nye erklæringsbekendtgørelse allerede er trådt i kraft, hvorimod andre dele af bekendtgørelsen først træder i kraft på et senere tidspunkt.

Fokusartikler

Fokusartiklen tager fat i et aktuelt emne, og giver en dybdegående beskrivelse af, hvad det betyder for dig og dine klienter.  

Seneste oplæg