Væsentlige ændringer i den ny erklæringsbekendtgørelse - hvad skal du vide?

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen fra Beierholm har skrevet en artikel til Revision & Regnskabsvæsen om den nye erklæringsbekendtgørelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dele af den nye erklæringsbekendtgørelse allerede er trådt i kraft, hvorimod andre dele af bekendtgørelsen først træder i kraft på et senere tidspunkt.

Forfatterne gennemgår i artiklens afsnit 4 “Hvad er nyt?” og  i afsnit 5 “Hvad er gledet ud?”.

I afsnit 7 fremsættes fremsættes en række forslag til opdatering af Erhvervsstyrelsens erklæringsvejledning, idet det er forfatternes forhåbning, at denne vejledning vil blive opdateret som følge af den nye erklæringsbekendtgørelse.

Den nye erklæringsbekendtgørelse skal ses i sammenhæng med en række nye ISA'standarder, som FSR – danske revisorers Revisionstekniske Udvalg har udsendt, og bekendtgørelsen indebærer generelt en tilpasning til erklæringsstandarderne, herunder ISA'erne.

Artiklen har fokuseret på den nye erklæringsbekendtgørelse, og har kun i begrænset omfang omhandlet de nye ISA'er, bl.a. fordi disse standarder skal ses i sammenhæng med en række udtalelser fra FSRs revisionstekniske udvalg, og disse udtalelser forventes først i løbet af efteråret.

Hent artiklen fra Revision og Regnskab herunder. 

Emner: Revision og regnskab

Seneste oplæg

Denne artikel er fra Revision & Regnskabsvæsen.

Læs mere om tidsskriftet