Jørgen Jochimsen fik sin kandidat i 1971 fra Aarhus Universitet. I 1972 blev han ansat som dommerfuldmægtig. i 1972 ved Civilretten i Kolding og fra 1976 ved Retten i Horsens. Fra 1982-2003 var han landsdommer i Vestre Landsret.

Jørgen Jochimsen har skrevet og fået udgivet en række bøger om civil- og straffeproces: Straffesager for landsretten, Anonyme vidner og hemmelige agenter, Hovedforhandling i straffesager, Bevisførelse i retssager, Straffeprocessuel oversigt, Grundlovsforhøret og Civilprocessuel oversigt. Medvirker ved Kommenteret Retsplejelov med hensyn til dele af fogedafsnittet.