Funktionsleder i Skattestyrelsen Leo Holm er specialist på dødsboskatteloven og boafgiftsloven i Karnovs Lovsamling og har mange års erfaring på dødsboskatteområdet samt på gave- og boafgiftsområdet.

Inden Leo Holm i 2005 kom til SKAT har han været beskæftiget inden for en lang række skatteretlige områder, herunder selskabsbeskatning, personbeskatning samt skatteprocessuelle regler.

Leo Holm har desuden været Landsformand for Skatterevisorforeningen i 18 år og er medlem af Karnovs Skattepriskomité.