Linda Eisenhardt er juridisk konsulent i Miljøstyrelsen under Miljø- og fødevareministeriet, hvor hun er ansat som juridisk specialist på blandt andet skovloven. Hun er relativt nyansat i Miljøstyrelsen og vil over det næste år i forbindelse med sit virke i styrelsen oparbejde et indgående kendskab til det specialiserede område - skovloven.