Cand. jur. Københavns Universitet 1969; lic. jur. Aarhus Universitet 1977; jur. dr. Stockholms Universitet 1980; docent i almen civilret (privatret) sammesteds fra 1981; professor honoris causa i Rusland 2001. Jurist i Dansk Arbejdsgiverforening 1969-85 først som juridisk sagsbehandler, siden som forskningsleder. Professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Århus fra 1986 (nu Aarhus Universitet), nu professor og emeritus.

Har skrevet en lang række bøger og artikler inden for jura og samfundsforhold.

Juridiske specialer: Erhvervsret, navnlig arbejds- og ansættelsesret, socialret, foreningsret, medieret, udlændingeret, menneskerettigheder, forfatningsret og engelsk juridisk sprog.