Julie Løvenkrands

Generalistrollen indebærer, at jeg får en bred erfaring indenfor mange forskellige retsområder.

Julie Løvenkrands – Livet som jurist

Du har nu været jurist hos PwC i et halvt år. Hvad er de største udfordringer i din stilling?

Den største udfordring er helt sikkert, at jeg arbejder indenfor rigtig mange forskellige retsområder, deraf nogle som jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med hverken på universitetet eller under min ansættelse som stud.jur., og som jeg selvfølgelig har brugt en del tid på at sætte mig ind i. Herudover kan den praktiske anvendelse af juraen give anledning til en del udfordringer, ikke fordi måden at arbejde med juraen på er så forskellig fra den måde, man arbejder med den på på universitetet, men fordi mange sager indeholder problemstillinger, der ligger i en gråzone, eller hvor der ikke findes noget entydigt juridisk svar. Herudover spiller kommercielle hensyn ind ved løsningen af en sag, hvilket kan give nogle andre udfordringer, som juraen ikke giver nogen løsning på.

Som ved andre stillinger så er de sager, jeg sidder med, forbundet med rigtig meget ansvar. Ansvar, som jeg ikke på samme måde har været overladt under min ansættelse som stud.jur., hvor min rolle alene var på sidelinjen. Det indebærer ikke alene, at man skal være en god jurist, men også at man har en god forretningsmæssig forståelse og i nogen tilfælde, at man er en god projektleder. Det er ikke tilstrækkeligt, at man kan skrive en kontrakt, men det forudsættes endvidere, at man kan forhandle vilkårene på plads.

Alt sammen har været meget udfordrende, men efter de første 6 måneder kan jeg så småt mærke, at det bliver nemmere at håndtere de forskellige udfordringer, som tiden går.


Mange drømmer sikkert om at være i dine sko. Hvad er det bedste i din stilling?

Det bedste ved min stilling er helt sikkert de mange udfordringer, som jeg dagligt møder. Generalistrollen indebærer, at jeg får en bred erfaring indenfor mange forskellige retsområder, hvilket samtidig giver mig mulighed for at få afdækket hvilke områder af juraen, jeg finder mest interessante og vil dygtiggøre mig indenfor. Den omstændighed, at jeg præsenteres for sager af så forskellig karakter, indebærer, at den ene dag kan være ret så forskellig fra den anden, hvilket gør mit arbejde super spændende og meget varierende. Herudover kan jeg rigtig godt lide det stigende ansvar, jeg er blevet overladt, og som følger med rollen som jurist.

Jeg er så heldig, at jeg har en meget erfaren advokat som nærmeste sparringspartner, hvilket medfører, at jeg både teoretisk og praktisk bliver klædt på til at håndtere sager på de forskellige retsområder og dermed bliver en bedre jurist. Jeg synes, at jeg allerede har lært mere i de 6 måneder, jeg har været i PwC, end jeg havde forestillet mig var muligt.