Podcasts

Podcastserien er opdateret til september 2020. Da straffeloven og retsplejeloven løbende justeres, kan gældende lovgivning og formuleringen af de bestemmelser der henvises til, afvige fra det som er nævnt i serien.