Podcasts

Podcastserien er opdateret til og med udgangen af december 2016. Da straffeloven og retsplejeloven løbende justeres, kan gældende lovgivning og formuleringen af de bestemmelser der henvises til, afvige fra det som er nævnt i serien.