Sumit Sudan

Følelsen af at gøre en forskel hos dine kunder er meget motiverende og gør, at ens hverdag meget ofte føles udbytterig og udviklende.

Sumit Sudan

Sumit Sudan er uddannet Statsautoriseret revisor (DK) samt Certified Public Accountant (USA), Cand.merc.aud. og HD-R fra Copenhagen Business School. Han er Senior Manager hos Deloitte. Arbejder som revisor og rådgiver for en række større danske og internationale børsnoterede og ikke-børsnoterede kunder inden for medie-, shipping- og IT industrien. Desuden er han forfatter til mere end 10 artikler samt fire bøger herunder ”Revision i Praksis” udgivet af Karnov Group i efteråret 2012. Han var udstationeret til Deloitte & Touche i New York i perioden 2010 – 2012, tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor, vejleder og eksaminator. Samtidig er han tilknyttet FSR-danske revisorer som retter i forbindelse med opgaver på SR-akademiet.


Hvad er det, som du finder interessant ved revision?

Det, der gør revisionsfaget særdeles interessant, er forskelligheden. Som revisor ser du så mange forskellige ting, qua at du besøger så mange forskellige typer af virksomheder, og du interagerer samtidig med så mange forskellige typer af mennesker i virksomhedernes organisationer. Dermed får man en helt unik indsigt i kundernes forretning – ikke kun på et operationelt niveau, men også på et taktisk og strategisk niveau. Det er for mig noget af det mest spændende ved revisionsfaget.

Samtidig består jobbet som revisor ikke kun af en ”compliance øvelse” (dvs. at tjekke at tallene er rigtige). For jobbet som revisor er meget mere end det. Du er i mange tilfælde også virksomhedernes rådgiver og sparringspartner som følge af den indsigt, du opnår i forbindelse med den ordinære revision. Følelsen af at gøre en forskel hos dine kunder er meget motiverende og gør, at ens hverdag meget ofte føles udbytterig og udviklende. Revisorfaget har også så mange aspekter, så man føler, at man lærer noget nyt hver eneste dag – selv her 11 år efter går jeg på arbejde og lærer nye ting. Slutteligt føler jeg også, at revisorfaget er ”ungt” – forstået på den måde, at der er en masse unge mennesker i branchen, hvilket gør, at der er et fedt ”drive” og en god energi i hverdagen.


Fortæl om din karrierevej. Hvad bragte dig til der, hvor du er i dag?

Jeg startede som 19-årig lige efter HHX hos Andersen (blev i 2002 en del af Deloitte) og har siden da taget den ”hårde” vej gennem revisorfaget ved først at tage en HD i regnskab efterfulgt af en Cand.merc.aud. Derefter tog jeg uddannelsen som Statusautorisret revisor og blev færdig i en alder af 28 år. Herefter besluttede jeg mig for at drage ud og få styrket mit internationale netværk og ikke mindst mit globale mindset, hvorved jeg valgte en 2-årig udstationering til Deloitte & Touche i New York. Et ophold der i den grad oversteg alle forventninger, og som har givet mig nogle helt unikke kompetencer – både fagligt, men i lige så høj grad personligt.

Jeg vendte hjem i efteråret 2012 og har siden hen arbejdet målrettet efter at nå mit næste mål, som er at blive udnævnt som partner i Deloitte, hvilket for mange revisorer er det ultimative mål.


Har du nået dine mål? Er du tilfreds med, hvor du er i dag? Eller har du nu fået ny mål? I givet tilfælde, hvilke?

Ja, jeg har i den grad nået mine mål indtil videre – og mere til! Det er en utrolig lang og til tider hård vej at blive statsautoriseret revisor og partner. Derfor er det utroligt vigtigt, at man også nyder og fejrer de mange delmål, der er på denne vej, hvilket jeg føler, jeg har været god til at gøre – det er nemlig med til at give fornyet energi og fokus.
Og ja – jeg sætter konstant nye mål – i første omgang er mit næste mål at blive udnævnt som partner, som er den første store milepæl, og noget jeg har arbejdet målrettet efter, siden jeg startede tilbage i 2001 som revisor. Derefter starter en hel ny runde af delmål, der skal fastsættes.


Hvad er de største udfordringer i din position?

Det afgørende for en revisor er at sikre, at vores kunder får den bedst mulige betjening – det er dem, vi lever af, og derfor er det helt essentielt, at der altid leveres – det kan være svært til tider, da man som regel har mange bolde i luften, deadlines forskydes ofte og der sker andre ting, som kan påvirke dine leverancer – men uanset hvad, er det vigtigt, at man mestrer dette og sikrer, at man får leveret i rette kvalitet til rette tid.

Samtidig er en vigtig udfordring at sikre, at ens egen forretning er rentabel (dvs. ens egne sager kører bedst muligt). Dette kræver, at man har en tæt dialog med det udførende revisionsteam og hele tiden sikrer, at teamet er med i forhold til tidsplanen og dermed får leveret jf. ovenfor.
Derudover er talentudvikling og fastholdelse af talenter en meget vigtig opgave i min hverdag. Vores medarbejdere er vores største aktiv, og derfor er det afgørende, at jeg fokuserer på at fastholde og ikke mindst udvikle vores talenter. Dette kræver, at jeg konstant skal være obs på, hvordan jeg kan få den enkelte medarbejder på mine teams til konstant at være udfordret og sikre, at de får de rette opgaver således, at der konstant er en stejl learning-curve, hvilket sikrer, at de hele tiden udvikles, men samtidig fastholdes.


Har du nogen gode råd til Danmarks studerende indenfor revision?

Jeg vil anbefale, at man gør sig klart, hvad det kræver at studere. Det er ikke altid lige sjovt og lige nemt – derfor er det vigtigt, at man har den rette psyke til at komme igennem de til tider hårde perioder. Balancegangen mellem at skulle læse i store dele af sin tid som revisor kombineret med de krav, der stilles fra ens arbejdsgiver, kan være en svær udfordring for mange mennesker.

I bund og grund er mit bedste råd at hoppe ud i det! Det gjorde jeg, da jeg vidste, at faget ville give mig nogle helt unikke kompetencer, som jeg ikke kunne opnå i andre professioner! Det er et fantastisk hverv med et utal af udfordringer og dermed muligheder – jeg synes selv, jeg er et ret godt billede på dette – jeg startede som ung revisor på bare 19 år. Det eneste jeg havde med i posen dengang var en masse energi og et stort gå-på mod, og i dag står jeg og føler, jeg allerede har oplevet mere, end jeg havde troet jeg ville gøre i hele min karriere! Men det bedste er, at jeg føler, at det kun lige er begyndt – jeg føler vitterlig, at der er en helt verden af muligheder foran mig, og det er for mig utrolig motiverende og giver mig en fantastisk glæde og energi ved at gå på arbejde.