Specialeprisen

Karnov Group anmoder universiteter om at indstille studerende med velbedømte specialeafhandlinger. Samtidig kan studerende indstille eget eller en medstuderendes speciale.

Afhandlingerne bedømmes af Karnovs Skattepriskomité, hvor der bl.a. lægges vægt på afhandlingens karakter og bidrag til udvikling af skatteretten.

Hvis du ønsker at nominere en kandidat til Specialeprisen, skal specialet sendes elektronisk til Birgitte Møhl med information om den opnåede karakter.