Resultatliste


Sortér i søgeresultatet

Du kan anvende tre til måder at sortere i dit søgeresultat:

Forekomster: Dette er standardindstillingen, der sorterer ud fra en algoritme, så du på baggrund af din søgning får de mest relevante resultater først uanset dokumenttype og dato.


Nyeste først: Resultatlisten opstilles alene ud fra datoangivelsen i dokumentet, dvs. dokumenttype og relevans er ikke et parameter for denne sortering.


Retskilder: Under denne sortering opstilles resultatlisten ud fra retskildehierarkiet. Relevans og tid er således ikke et parameter for denne sortering.


Afgræns dit søgeresultat

Dit søgeresultat kan til tider være omfattende. Her kan du med fordel benytte dig af oversigten over fordelingen af hit efter dokumenttype, som vises i venstre side.

Søgeresultatsiden viser også, hvilke emnekategorier der er repræsenteret i et resultat. Du kan således vælge at afgrænse din søgning til kun at vise resultater inden for et givent emne.

Du kan også  kombinere flere filtre på ét søgeresultat og afgrænse søgeresultatet på eksempelvis både dokumenttype og emne.

Det kunne f.eks. være højesteretsdomme inden for emnekategorien ”Erstatning og forsikring”.