Sygedagpengeloven

I lyset af den situation, som i øjeblikket berører os alle, har Karnov Group valgt at gøre informationer omkring sygedagpenge-lovgivningen tilgængelig for alle.

 

På denne side kan du downloade hovedloven og ændringsloven inklusiv Karnovs noter, samt skabe dig et hurtigt overblik over sygedagpengeloven og de ændringer, der er sket forårsaget af COVID-19.

Sygedagpengeloven er ændret ved en ændringslov af 17. marts 2020 og af 26. marts 2020. Begge på baggrund af Covid-19.

Det drejer sig om følgende ændringer:

 

Med loven får private og offentlige arbejdsgivere refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt i arbejdsgiverperioden fra lønmodtagerens første sygefraværsdag. Arbejdsgiverperioden suspenderes således for lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som skyldes covid-19.

 

Desuden har arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen for udbetalt løn til lønmodtagere, som ikke kan varetage arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

 

Endvidere giver loven selvstændigt erhvervsdrivende ret til sygedagpenge fra første sygefraværsdag, hvis de er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som skyldes covid-19, eller hvis de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

 

Loven har virkning fra 2020-02-27 (datoen for den først konstateret smittede i Danmark). Reglerne gælder for fravær som følge af covid-19 frem til 2021-01-01. Da der er tale om et midlertidigt initiativ som følge af covid-19, indeholder loven en ophørsklausul, hvorefter de midlertidige regler ophæves 2021-01-01

 

Loven indeholder derudover følgende elementer:

 • Arbejdsgiveren skal efter behov udarbejde en skriftlig fastholdelsesplan.
 • Modtagere af kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse og særlig ydelse skal sygemelde sig.
 • Lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker ved opfølgningen.
 • Jobcentrene skal vurdere muligheden for gradvis tilbagevenden efter 8 ugers sygdom.
 • Statens refusion lægges om, så jobcenteret får større incitament til at give sygemeldte aktive tilbud.
 • Jobcenterets kontakt med sygemeldte sker i form af individuelle samtaler.
 • Jobcenteret får større mulighed for at benytte andre aktører i sygeopfølgningen.
 • Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale sygedagpenge stopper, når ansættelsen slutter.
 • Udvidelse af retten til sygedagpenge til førtidspensionister og til personer på 65 år og derover.
 • Refusionsbestemmelsen i sygedagpengeloven afbureaukratiseres.
 • Ny lægeerklæring om arbejdsfastholdelse.

 

For yderligere informationer om Sygedagpengeloven kan du downloade hovedloven og ændringsloven, begge med tilhørende Karnov noter.

 

Vil du vide mere?

Tag en gratis prøve på Karnov Online, hvor du får adgang til alle relevante love og tilhørende juridiske dokumenter omkring Covid-19 – kommenteret og fortolket af Karnovs specialister på området. Tilbuddet gælder alle virksomheder med et CVR-nr., og prøven løber frem til 1. maj 2020.

Læs mere