Af advokat, dr.jur. Niels Winther-Sørensen, Vistisen Falk Winther

Aage Michelsen 1940-2019


Professor Aage Michelsen afgik ved døden den 27. september 2019 i en alder af 78 år.

Aage Michelsen blev cand.jur. i 1965. Efter en kort periode som advokatfuldmægtig blev han allerede i 1966 ansat ved Handelshøjskolen i Århus, dengang som amanuensis.
Aage Michelsen blev Handelshøjskolen i Århus’ første professor i skatteret, og han forblev i hele sin karriere ved Handelshøjskolen i Århus og siden fusionen i 2011 Aarhus Universitet, de sidste år som professor emeritus.


Aage Michelsen fik en uvurderlig betydning for skatteretten i Danmark.

Som forsker var Aage Michelsen præget af både stor nysgerrighed og grundighed. Skatteret var for Aage Michelsen en passion, og han var særdeles velbevandret i både dansk og international skatteretlig litteratur. Hans blik for den praktiske virkelighed sikrede, at hans forskning ikke kun var på et meget højt videnskabeligt niveau, men også var praktisk relevant og vedkommende.

Aage Michelsen var initiativtager til og forfatter på skatteretlige fremstillinger, der i en årrække har været standardværker: Lærebog om indkomstskat (senest udkommet i 18. udgave) og International skatteret (senest udkommet i 4. udgave). Hertil kommer et meget stort antal videnskabelige artikler og bidrag til bøger i ind- og udland.
Aage Michelsens faglige passion var først og fremmest den danske og internationale skatteret. Hans faglige spændvidde var imidlertid betydeligt bredere. Aage Michelsens interesser omfattede således også fonds- og selskabsret og andre erhvervsretlige emner, samt generationsskifte. Dette gjaldt både som forsker og som underviser og vejleder. Aage Michelsen var i 1972 en af initiativtagerne til Dansk Privatret, og han var i en årrække en af forfatterne på værket, som senest er udkommet i 20. udgave.

En række videnskabelige organisationer nød godt af Aage Michelsens utrættelige indsats. Han var i en årrække medlem af Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd og forretningsudvalget for Dansk Skattevidenskabelig Forening (dansk IFA), og han var medstifter af European Association of Tax Law Professors (EATLP), hvor han tillige i en årrække var medlem af Academic Committee. Aage Michelsen bidrog gennem årene til kongresser med en række nationalrapporter og generalrapporter. Særligt skal fremhæves hans fremragende generalrapport til IFA-kongressen i 1998 om ”Tax Treatment of Corporate Losses” og samarbejdet med tre professorer fra de øvrige nordiske lande om ”Det nordiska skatteavtalet med kommentarer”, som udkom første gang i 1986.

Aage Michelsen blev af flere skatteministre udnævnt til lovforberedende udvalg, herunder de permanente udvalg Skattelovrådet og Skatteretsrådet.

Som underviser og vejleder for flere generationer af studerende var Aage Michelsen værdsat for hans evne til at forene sin teoretiske indsigt med blik for det praktisk vigtige. Denne evne førte også til, at Aage Michelsen var en meget efterspurgt foredragsholder for bl.a. revisorer og advokater.
Gennem årene har Aage Michelsen sat sine tydelige og varige spor som en højt skattet vejleder og/eller inspirator for de næste generationer af skatteretlige forskere.

Kolleger ved Handelshøjskolen i Århus/Aarhus Universitet og kolleger i det skatteretlige miljø i ind- og udland vil alle mindes Aage Michelsens personlige egenskaber. Han var på alle måder gavmild og ville andre det bedste. Det er ikke blot en af dansk skatterets allerstørste profiler, der er gået bort, men også en særdeles afholdt kollega og ven.

I Revision & Regnskabsvæsen Nr. 12, December 2019 kan du læse et mindeord skrevet af Anders Nørgaard Laursen, Aarhus Universitet.

Del artiklen