Af Amalie Guldborg Olesen/ Foto: Caroline Rødgaard Bjelke

Det er nuanceforskelle
– men vigtige nuanceforskelle
i landenes DAC6-implementering


I Polen startede man allerede med DAC6-implementeringen i begyndelsen af 2019. Derfor har VKR Gruppen, der er et holding- og investeringsaktieselskab, på forhånd prøvet kræfter med direktivet og dets nye krav. Men selvom de er på mærkerne med de nye krav, er der også vigtige nuanceforskelle landene imellem, understreger skattechef for VKR Holding A/S. 


Birthe Viggaard

57 år, Cand.merc.aud samt Master i skat LL.M
Head of Group Tax,  VKR Holding A/S

 


Selvom DAC6-direktivet først for alvor træder i kraft i de forskellige EU-lande om få uger, så var Polen tidligt ude og satte i gang i starten af 2019. Derfor har VKR Holding haft et lille forspring i forberedelsen, når direktivet ruller fuldt ud, forklarer Birthe Viggaard, Head of Tax.

”Fordi vi har seks datterselskaber i Polen, har vi allerede måttet forholde os til den polske implementering. Vi har således implementeret DAC6-procedurer i alle polske selskaber samt udvalgte danske selskaber, der kunne anses for ”promoters” efter de polske regler,” siger hun og uddyber:

”Sideløbende har vi afholdt træningssessioner for relevante grupper, et trecifret antal personer, med henblik på, at disse kan bidrage med at fange relevante forhold, analysere dem og indberette relevante ”arrangementer” inden for 30 dages deadline i Polen. En central styregruppe for Polen sikrer, at der løbende sker koordinering på tværs af de polske selskaber, og der afholdes fortsat månedlige møder med deltagelse af de lokale DAC6-ansvarlige.”

Polen er ekstra kompleks, da de har besluttet at vedtage en bredere og mere omfattende lovgivning, som også dækker indenlandske transaktioner samt inddragelse af alle direkte og indirekte skatter med undtagelse af told.

Dermed ikke sagt, at processen bliver meget anderledes end i de andre EU-lande. Hun eksemplificerer, hvordan en proces i Polen kunne se ud:

”Processen har indtil nu, lidt forenklet, været, at udvalgte personer i de polske selskaber indberetter forhold, der kan være MDR-relevante, til en fælles mailboks, hvor styregruppen så viderebehandler og afklarer, om indberetning er påkrævet. Denne beslutning dokumenteres. Hvor vi beslutter at indberette, udfylder den MDR-ansvarlige for det respektive selskab den elektroniske indberetning på vegne af det pågældende selskab og indsender den samt sørger for, at den sammenfattende indberetning (MDR3) på tidspunktet for selvangivelsesfristen i Polen indsendes af ledelsen i hvert af de pågældende selskaber,” fortæller Birthe Viggaard.

Hun tilføjer, at processen bliver noget lignende i de øvrige lande, dog med den tilføjelse, at indberetning af mulige transaktioner fremadrettet skal ske via et databaseværktøj.
Men selvom VKR i lang tid har prøvet kræfter med DAC6 i Polen, er det ikke ensbetydende med, at det kan overføres én til én til de andre lande.

”Landene har i et vist omfang implementeret reglerne forskelligt, og selvom kernen i reglerne er den samme i alle lande, så er nuanceforskellene vigtige, ikke mindst i lyset af dels de voldsomme bødestørrelser, og dels at reglerne gør det nødvendigt at analysere og i visse tilfælde indberette ganske ordinære forretningsmæssige beslutninger og transaktioner,” siger Birthe Viggaard og tilføjer:

”At man fra EU’s side alene har valgt en direktivløsning gør, at der er en betydelig arbejdsbyrde og ikke mindst usikkerhed forbundet med fortolkning og administration af de i princippet 27 forskellige regelsæt. Men det er klart, at belastningen vil blive mindre hen ad vejen.”

 

Forberedelse,forberedelse, forberedelse

VKR Holding A/S er et holding- og investeringsselskab og er moderselskab til VKR Gruppen, som er repræsenteret i 41 lande. Strukturen i selskabet er decentral, idet forretningsområderne har egen governancestruktur. Det har derfor også sat gang i et større maskineri at gøre sig klar til DAC6-direktivet, og det har budt på en del omfattende forberedelse. I starten af 2019 blev der hevet fat i Big Four-rådgivere og andre med henblik på at anskaffe et databaseværktøj til håndtering af DAC6, som i disse dage er i gang med at blive testet.

”Den vigtigste årsag til anskaffelsen af et eksternt databaseværktøj er, at vi nemt ad denne vej kan få adgang til lokale fortolkninger og DAC6-praksis, samt have et dokumentationsværktøj for DAC6 i hele koncernen,” fortæller Birthe Viggaard.

 

Virksomheden har ikke kun haft en central styregruppe, når det kommer til Polen, men nedsatte også allerede i foråret 2019 en overordnet, intern styregruppe, hvis opgave har været at forberede sig på direktivets fulde udrulning.

”Styregruppen består af folk fra alle forretningsområder, som skulle forsøge allerede på dette tidspunkt at finde eksempler på transaktioner i koncernen, som kunne blive rapporteringspligtige, for at få lidt hul på opgaven,” siger Birthe Viggaard.

Derudover er det planlagt, at der i løbet af maj måned i år skal holdes to indledende træningssessioner for medarbejderne i koncernen.

”Træningen skal sikre udbredelse af kendskabet til DAC6 i de øvrige i EU-lande. Det er både vigtigt for de medarbejdere, som kan være med til at identificere rapporteringspligtige transaktioner i deres respektive jobfunktioner, samt for dem som skal bruge databaseværktøjet til indrapportering af transaktioner, som kunne blive rapporteringspligtige,” forklarer Birthe Viggaard.

Hun lægger ikke skjul på, at det har været et omfattende projekt at forberede sig på direktivet.

”Det er vanskeligt at sætte timer på, men arbejdsindsatsen i styregruppen har været betydelig, og derudover har andre i koncernen brugt tid til bl.a. træning og lignende. Der er også brugt og bliver fortsat brugt rådgiverhonorarer til afdækning af blandt andet spørgsmål mm.” siger hun.

 

Indberetning for en sikkerheds skyld

Men til trods for forberedelsen er der hos VKR stadig nogle usikkerheder, som blandt andet Novo Nordisk også har givet udtryk for.

”Vi oplever de samme usikkerheder og er enige i den generelle holdning, at der vil være tilfælde, hvor man er tvunget til at indberette ”for en sikkerheds skyld”,” siger Birthe Viggaard.

Hun bemærker også, at selvom målgruppen for direktivet i første omgang har været rådgivningshusene, så ligger en stor del af ansvaret alligevel ude hos virksomhederne selv.

”Hvis ikke rådgiveren indberetter, så har virksomhederne selv ansvaret for det. Derudover rammer DAC6 langt bredere, end de ”skattearrangementer” som har ligget til grund for, at direktivet blev udformet, som det blev. Problemet i den sammenhæng er ikke ”de avancerede skattearrangementer”, som rådgiverne har ansvar for, men det forhold, at DAC6 rammer så bredt på helt ordinære forretningsmæssige transaktioner, som det er tilfældet. I disse tilfælde vil hovedreglen være, at vi selv skal indberette, da der ikke medvirker rådgivere i sådanne tilfælde.”

Birthe Viggaard udtrykker en vis bekymring for, hvorvidt Polens hurtige implementering kan give udfordringer for de andre lande, når de skal i gang, også når det kommer til fortolkningerne af direktivet i de respektive lande. Her har den danske vejledning dog været et skridt i den rigtige retning herhjemme.

”Den er en hjælp og et fortolkningsbidrag til inspiration fra en dansk synsvinkel, men den løser ikke alle problemer,” siger hun.

Del artiklen