Af Caroline Rødgaard Bjelke / Foto: Caroline Rødgaard Bjelke

Interview med Louise Schack Elholm og Kathrine Olldag


Vi har sat Louise Schack Elholm (V) og Kathrine Olldag (RV) stævne for at tale om det danske skattesystem. 


Louise Schack Egholm (venstre) og Kathrine Olldag (R)

Skatteordførere


Politikere lader egne politiske interesser spænde ben for et nyt og mere forenklet skattesystem. Sådan sagde tidligere skatteminister Karsten Lauritzen i en artikel for Berlingske d. 15. november i kølvandet på statens IT-råds kritik af boligskatteaftalen. Aftalens kompleksitet gjorde, at det IT-system, der skulle bære det, bukkede under. ”Vi har fået et meget kompliceret og dyrt skattesystem, og det er, fordi politikere af forskellig partifarve har haft alle mulige, mærkelige hensyn. Man tror, man kan redde de socialt udsatte, miljøet og nu klimaet via skattesystemet, og det kan man ikke”, siger han.

Skatteordfører for Venstre, Louise Schack Elholm, og skatteordfører for Radikale Venstre, Kathrine Olldag, forholder sig til Karsten Lauritzens kritik.

Q: Karsten Lauritzen udtaler, at politikere lader egne politiske interesser spænde ben for et nyt og mere forenklet skattesystem – hvad mener du om det?

Louise Schack Elholm: Jeg er enig med Karsten Lauritzen.

Kathrine Olldag: Jeg er enig i, at der indimellem er en tendens til at flytte fokus fra det fælles mål og i stedet prioritere hensynet til egne politiske interesser. Genopretningen af Skat har brug for stabilitet, tålmodighed og pragmatisk fokus, mere end flygtige politiske strømme.

Q: Hvis du er enig i det, hvorfor gør I så ikke mere for at se ud over egne interesser for at fremme det fælles mål?

Louise Schack Elholm: Jeg synes også, vi gør, hvad vi kan, for at gøre det så enkelt som muligt. Det, der gør skatten kompliceret, skyldes ofte en politisk prioritering om, at der er noget, der er vigtigere end et enkelt skattesystem, såsom at adfærdsregulere. I Venstre vil vi fx gerne have, at det skal kunne betale sig at arbejde, og derfor er vi fortalere for et jobfradrag, selvom det gør skatten mere kompliceret.

Kathrine Olldag: Jeg oplever, at der er ret stor vilje til at gøre noget ved det. Men man skal også holde sig for øje, hvad det er, man egentlig ønsker at forenkle. Faren ved at forenkle selve skatten er jo, at man kommer til at køre med damptromle hen over alle de mennesker, man egentligt gerne vil hjælpe. Men hvis man kan forenkle på selve administrationen, gøre skattereglerne tilgængelige for folk i et letforståeligt sprog, så tror jeg, vi kan vinde meget.

Q: Så skatterne handler om retfærdighed. Men hvis skattelovgivningen er så kompliceret, at ingen kan forstå det. Er det så retfærdigt?

Kathrine Olldag: Det, der skal være nemt at gennemskue, det er administreringen. Det vil sige, at hvis forsimplingen og gennemskueligheden, den ligger i den daglige håndtering af beskatning, så tror jeg ikke, at vi ville høre så meget om, at lovteksten er svær at gennemskue, eller at der er mange undtagelser, man ikke kan se sig ud af.

Louise Schack Elholm: Jeg ville ønske, vi havde en enklere skattelovgivning, det er der ingen tvivl om, og jeg synes hele tiden, vi skal se på, hvordan vi kan forenkle det. Da vi havde regeringsmagten, der forenklede vi jo inddrivelsessystemet ad flere omgange, og det er da også klart, at boligskattesystemet kunne også være blevet enklere, hvis ikke der havde været så mange forskellige politiske prioriteter, men sådan er det i et demokrati med mange forskellige partier, så har de partier alle sammen nogle ting, de gerne vil have med, og det gør det mere kompliceret.

Q: Flere eksperter har peget på, at man kan gøre boligskatteaftalen, hvis forsinkelse udløste Karsten Lauritzens kritik, betydeligt enklere ved at beskatte avancen, som man gør i Sverige. Hvad er din umiddelbare kommentar til det?

Louise Schack Elholm: Det tror jeg ikke på. Så skal man som boligejer føre et nøje regnskab, gemme alle regninger for forbedringer, og det tror jeg ikke ville gøre skattesystemet enklere. Det er faktisk relativt enkelt det skattevæsen, vi har, hvor du bliver beskattet løbende. Derudover får vi over 40 milliarder i boligskatter hvert år, det svarer til det, vi bruger på folkeskolen. Så vi ville, efter min overbevisning, ikke få et enklere system for den enkelte, og det ville give os nogle samfundsmæssige udfordringer, hvis vi lavede et avancebeskatningssystem.

Kathrine Olldag: Boligskatteaftalen blev, som den blev. Vi ville gerne have haft en enklere aftale. Men man kan sige, i Sverige snakker man nu om at ændre til den danske model, fordi de oplever, at deres ejendomsmarked stagnerer. Der sker et eller andet, når skatten først betales, når ejendommen sælges. Det er med til at sætte det hele lidt i stå.

Q: Kompleksiteten i lovgivningen kommer kun til at stige. Det mener en række eksperter. Hvad tænker du om det?

Louise Schack Elholm: Det er der jo altid en risiko for, fordi vi altid finjusterer og gerne vil have effekt ud af det.

Kathrine Olldag: Det skal jeg ikke kunne afvise.

Q: Men er det ikke netop det, I siger, at I vil undgå?

Louise Schack Elholm: Jo. Der er jo en risiko for, at det bliver mere kompliceret fx ved den nye klimalov, så skal der garanteret også nogle skatteinstrumenter til, som vil være komplicerede, for at vi kan nå de mål, vi sigter efter. Det taler imod en mere enkel lovgivning. Der, hvor vi skal være opmærksomme på det, det er, at vi ikke laver så kompleks lovgivning, at vi ikke kan efterleve det. Og det var jo der, det gik galt med inddrivelsen, fordi der var så mange regler, der gjorde, at IT-systemet ikke kunne virke. Så inddrivelseslovgivningen er også noget, vi virkelig forsøger at forenkle.

Kathrine Olldag: Jo. Der er bare så mange ting, der kan spille ind, når kompleksiteten i lovgivningen stiger. Blandt andet fordi vi i højere grad skal navigere i et globalt marked, hvor man skal tage højde for hele verdens lovgivning, med alle mulige undtagelser, EU-direktiver, så der stiger kompleksiteten. Men derfor kan man stadig godt forsøge at gøre den administrative del af det så simpel som muligt.

Q: Forenklingen af skat har været et emne, som langt de fleste politikere offentligt har bakket op om ved folketingsvalget osv. – er det så bare tomme ord?

Kathrine Olldag: Et eller andet sted synes jeg faktisk, at det er svært at tage alvorligt, når politikere snakker om forenklingen af skat. Hvis man bare har siddet med det et halvt år, så ved man godt, hvor svært det er at forenkle. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal prøve. Og selvfølgelig skal man varetage sine vælgergruppers interesser – men når vi kommer til at overbyde hinanden i kompleksitet, så mister vi også det langsigtede mål. Du kan ikke varetage alle undergruppers interesser, og så samtidig forsimple noget, eller have et ønske om, at så kan vi bare komme i mål på en enorm kort tidsfrist. Når man sætter sådan en proces i gang, og jo flere elementer man trækker ind i projektet, som er med til at komplicere det – desto længere tid tager det. Og når man så kommer til det punkt, hvor tingene er blevet forsinket, så synes jeg, man mister lidt retten til at hidse sig op over det, for man er som politiker direkte medvirkende til, at det er blevet forsinket.

Q: Tidligere departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, melder sig ind i debatten og retter en kritik mod måden, hvorpå I ‘bestiller’ et IT-system, der bygger på den aftale, I er kommet frem til, frem for at vende modellen om, så aftalen målrettes IT-systemet og dermed ikke bliver for kompliceret. Hvad tænker du om det?

Kathrine Olldag: Den er så interessant den tanke. I dag har vi en ‘bestil- og udfør-model’, som er gammeldags. Vi mener også i Radikale, at man bør gå i dialog med leverandøren fra starten af og tage en snak om, hvad er reelt muligt. Så ville vi få et redskab fra starten af til at lave en enklere aftale, og hvis vi alligevel ville øge kompleksiteten så få leverandøren ind over, spørge, hvor meget det ville kræve, og derefter vurdere, om den øgede kompleksitet er det værd eller ej.

Louise Schack Elholm: Problemstillingen omkring IT-systemer og boligskat, det er, at der er så forfærdeligt mange systemer, det skal bygge på, og vi er nok nødt til at se i øjnene, at nogle af dem skal udskiftes. Og det ville jo være lidt mærkeligt at bygge en lovgivning på nogle IT-systemer, der skulle udskiftes. Så derfor tror jeg ikke, at man kan gøre det på den måde i forhold til det her, men man skal altid være opmærksom på, hvad der kan lade sig gøre inden for systemerne.

Q: Han er derudover en af stemmerne i koret, der mener, at skattesystemet er brudt sammen. Hvad tænker du om den påstand?

Louise Schack Elholm: Det er tydeligt for enhver, at vi i dag kæmper med et skattesystem, som på nogle punkter kan have svært ved at følge med de forandringer, der sker i det danske samfund. Derfor var det også en hovedprioritet for Venstre, da vi havde regeringsansvaret, at få genopbygget skattesystemet.

Kathrine Olldag: Det VAR brudt sammen. Og det var alvorligt. Et helt forvaltningsområde var kollapset og skulle genoprettes. Og dén opgave er mere overvældende, end de fleste politikere kan overskue. Derfor ser vi forsøg på quick-fixes og værdikamp, som ikke bringer noget som helst godt til arenaen.

Q: Når du siger, det VAR brudt sammen, betyder det så, at det ER genoprettet?

Kathrine Olldag: Ja, det vil jeg mene. Skibet er i hvert fald sat i søen, men vi er ikke sejlet helt i havn endnu. For mig at se, er det nu et spørgsmål om tålmodig ledelse. Det skal have ro og tid nu, og politikerne må modstå fristelsen for at ‘vise handlekraft’ og ‘ledelse’ og foretage store politiske justeringer, der kan ende med at smadre det hele igen. Vi har fx nogle digitale løsninger nu som virk.dk, der peger i den rigtige retning, og som jeg oplever, gør det nemmere at administrere skatten for de små og mellemstore virksomheder, der ikke har egen juridisk rådgiver.

Louise Schack Elholm: Det er slet ikke færdigt genopbygget, og det er langt fra målet, som må være, at vi kan opkræve alle de skatter, som folk skal betale, uden at der er fejl i det. Et af problemerne med at genopbygge skattesystemet, det er, at nogle af IT-systemerne stammer tilbage fra 60’erne, og det gør skattesystemet sårbart.

Q: Er et mere forenklet skattesystem ønskværdigt?

Louise Schack Elholm: Jeg mener naturligvis, at det er ønskværdigt, at det danske skattesystem er mere enkelt, end hvad det er i dag. Vi har på mange måder et komplekst skattesystem i dag. Men man kan forenkle det – hvis der er politisk vilje.

Kathrine Olldag: Ja, helt klart. Men ikke for enhver pris. Hver gang vi laver en undtagelse eller et tillæg til en lov, så gør vi det for at behandle borgere og virksomheder retfærdigt. Men der er helt klart mange af vores afgifter, som kunne skrues mere enkelt samme og give det samme provenu.

Q: Er et mere forenklet skattesystem realistisk?

Louise Schack Elholm: Det er svært at svare på. Nogle gange kan man godt forenkle, men andre ting trækker i den modsatte retning som fx den globale skattekonkurrence og de forskellige politiske interesser. Det kommer jo an på, hvilke prioriteter de politikere, der styrer landet, har. Vi havde et klart ønske om at forenkle, hvorfor vi havde et saneringsudvalg, der skulle kigge på, hvordan man kunne forenkle afgifterne. Nu er der så en del af dem, der er blevet genindført på finansloven, så denne her regering har en anden politisk dagsorden og prioritering, end vi havde.

Kathrine Olldag: Spørgsmålet er – HVOR enkelt skal det være? For enkle regler har det også med at kværne hen over alle dem, som falder lidt uden for lovens formål, men som rammes alligevel. Jeg er måske mere optaget af, at vores skattesystem er retfærdigt, at det passer til det 21. århundredes globale økonomi, og at det er nemt at administrere for både borgere, virksomheder og skatteforvaltning.

Del artiklen